Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Türkiye ‘de Yayılış Gösteren Bazı Taksonların Karyolojik Yönden Araştırılması Öz   PDF
Osman GEDİK, Murat KÜRŞAT, Yaşar KIRAN, Mizbah KARATAŞ
 
Cilt 16, Sayı 2 (2013) Türkiye'de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde; Ortak –Kooperatif İlişkileri Öz   PDF (English)
Ahmet ŞAHİN, Murat CANKURT, Cihat GÜNDEN, Bülent MİRAN, Yeşim MERAL
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) Türkiye'nin Hyoscyamus l. (solanaceae) Türlerinin Polen Morfolojisi Öz   PDF (English)
Mustafa ASLAN, Cahit DOĞAN
 
Cilt 16, Sayı 3 (2013) Türkiye’de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi Öz   PDF (English)
Cuma AKBAY, Yeşim MERAL, Halil İbrahim YILMAZ, Sadık GÖZEK
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Analizi Öz   PDF (English)
Tahsin BOZTOPRAK, Osman DEMİR, Yakup Emre ÇORUHLU
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Türkiye’de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi Öz   PDF (English)
Nusret ÖZBAY, Şenol ÇELİK
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) Türkiye’de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde Yöneticilerin Özellikleri Öz   PDF (English)
Ahmet ŞAHİN, Bülent MİRAN, Murat CANKURT, Cihat GÜNDEN, Cevahir KAYNAKÇI
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Türkiye’de Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyokömür Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi Öz   PDF
Sarp Korkut SÜMER, Yasemin KAVDIR, Gıyasettin ÇİÇEK
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri Öz   PDF (English)
Birol ERKAN, Bekir Bülent ARPACI, Faika YARALI, İsmail GÜVENÇ
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Türkiye’nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi Öz   PDF (English)
Tayfun KORUCU, Ali AYBEK, Fatih SİVRİKAYA
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) Using Culture and PCR Technique for Detection of Escherichia coli O157:H7 in Duhok Cheese Öz   PDF (English)
Özlem TURGAY, Sowayla MIKAEEL
 
Cilt 16, Sayı 3 (2013) Using X-ray Computed Tomography Measurements to Predict Body Composition and Carcass Quality of Live Animals Öz   PDF (English)
Ayhan CEYHAN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Vascular Plant Species of Hujran Basin-Erbil / Iraq Öz   PDF (English)
Mustafa Azad HAMEED, Alper UZUN, Jawhar Fattah SAEED
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) X-Işını’nın Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera Noctuidae)’nın Larvalarında Depolanan Protein, Karbohidrat ve Lipit Miktarına Etkisi Üzerine Araştırma Öz   PDF (English)
Hatice AVAN AKSOY, Cengiz BAHADIROĞLU, Rukiye KAYABAŞI
 
Cilt 17, Sayı 4 (2014) Yavru Koi Sazan (Cyprinus carpio) Diyetlerine Katılan Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) Tohumunun Besleme Değeri Öz   PDF (English)
Merve ÖNCÜLOKUR, Mehmet ORUÇ, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR
 
Cilt 16, Sayı 3 (2013) Yazlık Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Diyarbakır Koşullarında Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi Öz   PDF (English)
Enver KENDAL
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Yenebilen ve Ekonomik Değeri Olan (Ramaria flavobrunnescens = Gelinparmağı Mantarı)'nın Vitamin C, E ve Yağ Asidi Bileşenlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
İbrahim TÜRKEKUL
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Yeni Nesil Nükleotid Dizileme Metotlarının Biyokimyasal Temelleri Öz   PDF
İsmail AKYOL, Mehmet Ali YILDIZ, Esen TUTAR
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) Yeni Toprak Kalite İndeks Değerlerine Göre Orman Toprak Sağlığının İzlenmesi: Kuzgun Havzası Örneği Öz   PDF (English)
Turgay DİNDAROĞLU, Mustafa Yıldırım CANBOLAT
 
Cilt 18, Sayı 3 (2015) Yerel Cin Mısırı Genotiplerinin Kahramanmaraş Koşullarında Tarımsal Özelliklerinin Araştırılması Öz   PDF (English)
Leyla İDİKUT, Gülay ZÜLKADİR, Cengiz YÜRÜRDURMAZ, Mustafa ÇÖLKESEN
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Yerel Yulaf Hatlarının Kahramanmaraş Koşullarındaki Performansı Öz   PDF
Kadri ERCAN, Ali TEKİN, Sevgi HEREK, Ayşe KURT, Engin KEKEÇ, Mehmet Fatih OLGUN, Tevrican DOKUYUCU, Ziya DUMLUPINAR, Aydın AKKAYA
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Yoncada (medicago sativa l.) Kuraklık Stresi ve Tolerantlık Mekanizması Öz   PDF (English)
İskender TİRYAKİ
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Yüksek Sıcaklığın Alman Hamamböceği, Blatella germanica (Dictyoptera: Blattellidae), Erginlerine Ölüm Etkisi Öz   PDF
Hasan Tunaz, Ali Arda IŞIKBER, Hacı Ali PUR, Mehmet Kubilay ER
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Zararlı Böceklerin Toplanmasında Kullanılacak Entegre Feromon Tuzak Sistemi: Böcek Toplama Kafesleri Öz   PDF
Mesut YALÇIN, Beşir YÜKSEL, Çağlar AKÇAY, Muhammet ÇİL
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Başarısını Etkileyen Faktörler : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Hasan Burak AĞIR, Halil İbrahim YILMAZ, Cuma AKBAY
 
Toplam 225 ögeden 201 - 225 arası << < 1 2 3 4 5 


ISSN: 1309-1743