Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı Öz   PDF
Hüseyin GÜNGÖR, Lale EFE
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) Parasitoids Complex of the Tomato Leaf Miner, Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae) in Hatay Turkey Öz   PDF (English)
Mikdat DOĞANLAR, Abdurrahman YİĞİT
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Pazarlamada Fuarların Rolü ve Önemi (Yalova Süs Bitkileri İhtisas Fuarı Örneği) Öz   PDF (English)
Ehlinaz TORUN, Aysun ÇELİK, Alaeddin BOBAT
 
Cilt 17, Sayı 3 (2014) Pinus brutia Ten. (Kızılçam) Kozalak ve Yaprak Biyomasının Boya Biyosorpsiyon/Desorpsiyon Potansiyeli Öz   PDF (English)
Fatih DENİZ, Şengül KARAMAN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Pıtrak (Xanthium strumariumL.) Bitkisinin Kültüre Alınma Potansiyelinin İncelenmesi Öz   PDF (English)
Cüneyt CESUR, Belgün ÇOŞGE ŞENKAL
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye) Öz   PDF (English)
Mustafa ASLAN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2013) Potential Nutritive Value and Ensilage Characteristics of Forage Sorghum Varieties Öz   PDF (English)
Mahmut KAPLAN
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) Potentiality of Some Agricultural Residues and Industrial Wastes As Manure Öz   PDF (English)
Emine Erman KARA, Kadir SALTALI, Hasan Göksel ÖZDİLEK
 
Cilt 17, Sayı 4 (2014) Pratik Diyetlerde Balık Unu Yerine Kısmen Gülibrişim (Albizia julibrissin) Tohumu Unu Kullanılmasının Koi Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularının Gelişimi Üzerine Etkisi Öz   PDF (English)
Ertuğrul Gazi KİREÇCİ, Mehmet ORUÇ, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) Prevalance of Stone Fruit Viruses in Almond Orchard of Kahramanmaras Sütçü Imam University Öz   PDF (English)
Veysel ÖZTEKİN, Nihal BUZKAN
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) Quality Assessment of the Imported Canned Beef Sold in Sulaimani Markets Öz   PDF (English)
Hozan J. HAMASALIM
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) Relation of the Quality and Nutrient Content in Some Hopful Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes Öz   PDF (English)
Celal YÜCEL, Derya YÜCEL, Murat Reis AKKAYA, Adem Emin ANLARSAL
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Remazol Navy Blue Boyar Maddesinin Saccharomyces cerevisiae tarafından Biyosorpsiyonunun Araştırılması* Öz   PDF (English)
Hamdullah KORHAN, Hatice Nur HALİPÇİ, Metin KERTMEN, Metin DIĞRAK
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Remazol Turkuaz Blue Boyar Maddesinin Saccharomyces cerevisiae tarafından Biyosorpsiyonunun Araştırılması Öz   PDF (English)
Hatice Nur HALİPÇİ, Hamdullah KORHAN, Metin DIĞRAK, Metin KERTMEN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi Öz   PDF (English)
Semih Metin SEZEN, Attila YAZAR, Servet TEKİN, Haydar ŞENGÜL
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Şanlıurfa İli Harran Ovasının Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Öz   PDF (English)
Muhammed BOZKURT, Ali AYBEK
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Şanlıurfa İlinde Siyah Alaca Irkı Sığırların Yetiştirici Şartlarında Bazı Adaptasyon Özellikleri Öz   PDF
Ali KAYGISIZ, İsa YILMAZ, Selçuk KOŞUM
 
Cilt 14, Sayı 3 (2011) Seasonal Occurrence of Ligula intestinalis Infection in Cyprinids from Almus Dam Lake (Turkey). Öz   PDF (English)
Emine TURGUT, Nermin DEVELİ, Nihat YESİLAYER, Ekrem BUHAN
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Sefalosporin Grubu Bir Antibiyotik Olan Sefuroksim aksetil (Aksef®)’in Antibakteriyel ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi Öz   PDF
Nurcan Erbil, MEHMET ARSLAN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Sera Koşullarında Mermer Tozunun Karbondioksit Kaynağı ve Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılması Öz   PDF
Gökhan BÜYÜK, Garip YARŞİ, Erhan AKÇA, Ceren Ayşe BAYRAM
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Seralarda Isı Kaybına Neden Olan Yapısal Sorunların Termal Kamera ile Belirlenmesi Öz   PDF (English)
Ali ÇAYLI, Adil AKYÜZ, A. Nafi BAYTORUN, Sait ÜSTÜN, Sedat BOYACI
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Silaj Mikro Florasının Birbirleri İle İlişkileri, Silaj Fermentasyonu ve Kalitesi Üzerine Etkileri Öz   PDF (English)
Mustafa KIZILSIMSEK, Adem EROL, İbrahim ERTEKİN, Rukiye DÖNMEZ, Bedir KATRANCI
 
Cilt 18, Sayı 3 (2015) Siyah Alaca Sığırlarda Bazı Meme ve Vücut Ölçüleri ile Somatik Hücre Sayıları Arasındaki İlişkiler Öz   PDF (English)
Sıraç YAVUZ, Ali KAYGISIZ
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Stepwise purification of Phenylalanine ammonia lyase (PAL) enzyme obtained from lucerne (Medicago sativa cv. Vertus) inoculated with Verticillium dahliae Öz   PDF (English)
Murat DİKİLİTAS
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle Öz   PDF (English)
Galip BAKIR, Ali KAYGISIZ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2015) Sumac (Rhus Coriaria L.) and Ginger (Zingiber Officinale) as Feed Additive in Poultry Nutrition Öz   PDF (English)
Yadgar Khalid SALİH, Yavuz GÜRBÜZ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) Tahtalı Barajı Havzası'nın (Menderes-İzmir) Sucul Coleoptera ve Sucul ve Yarısucul Heteroptera (Classis: Insecta) Faunasına Bir Bakış Öz   PDF (English)
Esat Tarık TOPKARA, Mustafa Ruşen USTAOGLU, Süleyman BALIK
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) TANE ÜRÜNÜ İÇİN YETİŞTİRELEN İKİNCİ ÜRÜN MISIR ÇEŞİTLERİNİN BAZI VERİM ve KALİTE POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF (English)
Leyla İDİKUT, Sevim Nesrin KARA
 
Cilt 17, Sayı 3 (2014) Tavuk Yumurtası ve Kolesterol Gerçeği Öz   PDF (English)
Derya AYDIN, Sami Musa RASHID, Rahim AYDIN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Taze Kesilmiş Baklada Yüksek Dozda Sitrik Asit Uygulamalarının Polifenol Enzim Aktivitesi ve Kalite Üzerine Etkisi Öz   PDF (English)
Mehmet Ufuk KASIM, Rezzan KASIM
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Tekirdağ Koşullarında Yüksek Tünelde Hava Hareketi, Hava Sıcaklığı ve Nemin Birbirine Etkilerinin Belirlenmesi Öz   PDF (English)
Elif YÜKSEL TÜRKBOYLARI
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Tekne Turları Kapsamında Rekreasyonel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Yaklaşımı: Beyşehir Gölü Milli Parkı Örneği Öz   PDF (English)
Tendü Hilal GÖKTUĞ, Nihan Yenilmez ARPA
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Termik Santral Kömür Emisyonlarına Dirençli Leptolyngbya sp. Biyokütle Optimizasyonu ve Kömür Emisyonlarından CO2 Fiksasyonu Öz   PDF
Burcu ERTİT TAŞTAN
 
Cilt 14, Sayı 3 (2011) The Effect of Adding Oxalic Acid and Phytic Acid to The Diet of Poultry on Calcium Contents of Eggshells Öz   PDF (English)
Azhar Hussain QURESHI, Mohammad Masood TARIQ, Farhat Abbas BUKHARI, Majeed RAFEEQ, Muhammed ATHER, Yasir JAVED, Kenneth WILSON, Khalidullah KHAN
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) The Effect of Nitrogen Rates on Harmonization Ratio of Bread Wheat Cultivars Öz   PDF (English)
Ziya DUMLUPINAR, Rukiye KARA, Merve SEZAL, Leyla İDİKUT, Tevrican DOKUYUCU, Aydın AKKAYA
 
Cilt 17, Sayı 3 (2014) The Effect of Some Plant Extracts on Root-knot Nematode Meloidogyne incognita Populations on Pepper and Tomatoes Öz   PDF (English)
Ramazan ÇETİNTAŞ, Rabin Abdalrahman QADIR
 
Cilt 17, Sayı 4 (2014) The Effect of Some Sugars on the Growth of Aspergillus niger Öz   PDF (English)
Hewa Omar HAMAD, M. Hakkı ALMA, Hero M. ISMAEL, Ali GÖÇERİ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014) The Effects of Chicken Box, Chick Paper Type and Flock Age on Sound Level and Leg Abnormalities in One-Day Old Chicks in the Hatchery Öz   PDF (English)
Ahmad SALAHI, ALI K. ESMAILIZADEH
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) The Effects of Fall Urea Sprays on the Leaf Size and Nitrogen Level of Spur Leaves in Sweet Cherry (Prunus avium) Öz   PDF (English)
Hemin Jalil MUSTAFA, Semih ÇAĞLAR
 
Cilt 14, Sayı 3 (2011) The Seasonal Distribution of Bream Fish (Abramis brama L. 1758) Helminthes Parasites Living in Terkos Lake Öz   PDF (English)
Murat DEMİRTAŞ, Ahmet ALTINDAĞ
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) The Seasonal Distribution of Rudd Fish (Scardinus erythrophthalmus L. 1758)Helminthes Parasites Living in Terkos Lake Öz   PDF (English)
Murat DEMIRTAS, Ahmet ALTINDAG
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) The Seasonal Infection Distribution of Piscicola geometra L., 1761 on Some Fishes (Cyprinidae) Living in Terkos Lake (Istanbul) Öz   PDF (English)
Murat DEMİRTAŞ, Ünal ŞENEL
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014) Thermal Stability of Chlorophyll Pigments in Virgin Olive Oil Öz   PDF (English)
Holem H. RASUL, Ahmet Levent İNANÇ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Thomisus citrinellus Simon 1875 is a new record (Araneae: Thomisidae) for spider fauna of Iraq Öz   PDF
Hakan DEMİR, Osman SEYYAR, Shurook Abdullah NAJİM
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Tıbbi Olarak Kullanılan Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmeleri Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri Öz   PDF (English)
Ayşe Özlem TURSUN, Kenan Sinan DAYISOYLU, Nihat TURSUN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı Öz   PDF (English)
Emine Erman KARA, Berrak TACİROĞLU, Tufan SAK
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Topraktan İzole Edilen Mikroorganizmaların Antimikrobiyal Madde Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Yasemin BAŞKAYA, Aytaç KOCABAŞ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) Transmission of Antibiotic Resistant Enterobacteriaceae between Animals and Humans Gastrointestinal Tract with the Evidence of in vivo Plasmid Transfer Öz   PDF (English)
Karwan MAHMOOD, Emel Banu BÜYÜKÜNAL BAL
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini Örneği Öz   PDF (English)
Yeşim MERAL, Ahmet ŞAHİN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) Türkiye ve ABD Orijinli Yulaf Genotiplerinin Kahramanmaraş-Afşin Koşullarında Soğuğa Dayanıklılıkların Belirlenmesi Öz   PDF (English)
Ziya DUMLUPINAR, Tevrican DOKUYUCU, Aydın AKKAYA
 
Toplam 225 ögeden 151 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1309-1743