Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Investigation of Nitrate Pollution in Groundwater Used for Irrigation in Konya Karapinar Region, Central Anatolia Öz   PDF (English)
Gökhan BÜYÜK, Erhan AKÇA, Takashi KUME, Takanori NAGANO
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) İstanbul Prens Adaları’nda Küçük Ölçekli Balıkçılık Yapısının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Didem GÖKTÜRK, Tomris DENİZ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) İsviçre Esmeri Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ve Akrabalı Yetiştirmenin Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Öz   PDF (English)
Ali KAYGISIZ, Esra KÖSETÜRKMEN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi Öz   PDF (English)
Hakan İNCİ, Şenol ÇELİK, Tugay AYAŞAN
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) Kahramanmaraş Breeders Condıtıons The Relatıonshıp Between Turkısh Saanen Goats Mılk Yıeld Traıts, Some Udder Measurements And Scc Öz   PDF (English)
Zeynep Merve AKTAŞ, Ali KAYGISIZ, Sinan BAŞ
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Kahramanmaraş İli Badem Ağaçlarında Bakla Zınnı (Epicometis Hirta (Poda, 1761)) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı Tuzaklarla Yakalanması Üzerine Araştırma Öz   PDF (English)
Özcan Murat ASLAN, Mahmut Murat ASLAN
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Emine İKİKAT TÜMER, Cuma AKBAY, Tuba KOŞUM, Sarper Afşin ÜNAL
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları Öz   PDF (English)
Duygu ÖZCAN, Cuma AKBAY
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı Öz   PDF
Mehmet GÜZEL, Ali AYBEK
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi Öz   PDF (English)
Ali KAYACI, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR
 
Cilt 16, Sayı 2 (2013) Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi Öz   PDF (English)
Türkay BARS, Cuma AKBAY
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) Kahramanmaraş İlinde Tüketime Sunulan Kıymalarda Hareketli Aeromonas Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu Öz   PDF (English)
ÖZLEM TURGAY, Ayla ÜÇKARDEŞ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2015) Kahramanmaraş İlinde Yetiştirilen Biberlerde Biber Bakteriyel Leke Hastalığının Etmeninin Belirlenmesi Öz   PDF (English)
Ayşegül ŞAHİN, Mustafa KÜSEK
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Kahramanmaraş İlindeki Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi Öz   PDF (English)
Ali KAYACI, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Kahramanmaraş İlindeki İçme, Kullanma ve Çevresel Suların Mikrobiyolojik Niteliğinin Membran Filtrasyon Sistemi İle Belirlenmesi Öz   PDF
Ekrem KİREÇCİ, Metin Tansu UĞUZ, Murat ARAL
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Kahramanmaraş İlindeki Tekstil Firmalarının Dış Ticaret Yapısı Öz   PDF
Sibel DOĞAROĞLU, Cuma AKBAY
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi Öz   PDF (English)
Tayfun KORUCU, Ali AYBEK, Fatih SİVRİKAYA, Enes GÜRLEK, Cengiz MERT, Begüm KOZAK
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi Öz   PDF (English)
Oğuzhan ERCAN, Ahmet ŞAHİN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) Kahramanmaraş Menzelet Baraj Gölü Çevresindeki Coleoptera Faunası Üzerine Ön Bir Araştırma Öz   PDF (English)
Özkan Öner ÖZTÜRK, Özlem KALKAR
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Maraş Tarhanası Tüketim Biçimlerinin Belirlenmesi Öz   PDF (English)
Elife KAYA, Zümrüt Hatice ŞEKKELİ, Fatma Betül TEKİN, Tuba KARABEKMEZ ERDEM
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Kahramanmaraş Ormanlarının Orman Ekosistemleri İzleme Programı Kapsamında İrdelenmesi Öz   PDF (English)
Fatih SİVRİKAYA, Yunus AKGÜN
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Kırmızıbiberin Üretim Yapısı ve Kurutma Yöntemleri Öz   PDF (English)
Cuma AKBAY, İsmet BOZ, Gülgün YILDIZ TİRYAKİ, Serhan CANDEMİR, Bekir Bülent ARPACI
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Kahramanmaraş Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Damla Sulama Damlatıcılarının Hidrolik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Servet TEKİN, Sedat BOYACI, Semih Metin SEZEN, Engin GÖNEN, Esra SOYLU, Ercüment SOYUGÜZEL, Zekeriya ÖZGE, Akif Mehmet KETENCİ, Yusuf ÜSTÜN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Kahramanmaraş'ın Coğrafi İşaretli Ürünleri ve İlin Potansiyel Durumu Öz   PDF
Kenan Sinan DAYISOYLU, Tarık YÖRÜKOĞLU, Tuğberk ANÇEL
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) Kahramanmaraş'ın Tarihine Işık Tutan Anıt Ağaçlar Öz   PDF (English)
Seyran PALABAŞ UZUN, Nuri BOZALİ, Fatih SİVRİKAYA
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Kahramanmaraş'ta Süt Sığırı İşlemelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinin Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından Değerlendirilmesi Öz   PDF (English)
Ali KAYGISIZ, İclal KARNAK
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Kahramanmaraş’ta Kentleşme ve Yeşil Alan Varlığındaki Zamansal Değişimlerin İncelenmesi Öz   PDF (English)
Hakan DOYGUN, Mustafa ATMACA, Murat ZENGİN
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) Karaman - Ayrancı Tuzlu Alkali Topraklarının Islahında Jips Kullanımı Öz   PDF (English)
İsmail TAŞ, Ahmet ÖZTÜRK
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Kaz (Anser anser) Özofagus Bezlerindeki Glikokonjugatların Histokimyasal Özellikleri Öz   PDF (English)
Emel DEMİRBAĞ, Seval KELEK, Kenan ÇINAR
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) Kefir ve Sağlık Öz   PDF (English)
Özge KÖROĞLU, Esra BAKIR, Günsel ULUDAĞ, Sedat KÖROĞLU, Kenan Sinan DAYISOYLU
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014) Ketencik Bitkisinin (Camelia sativa) Kanatlı Beslenmesinde Kullanılması Öz   PDF (English)
Tugay AYAŞAN
 
Cilt 14, Sayı 3 (2011) Kırmızı Ette Campylobacter Türlerinin Varlığı ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi Öz   PDF (English)
ÖZLEM TURGAY, Hakan BOZDOĞAN
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) Kışlık Buğdayda Farklı Toprak İşleme Tekniklerinin Toprak Nem İçeriği ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi Öz   PDF (English)   Başlıksız (English)
Feride ÇAPAR, Kenan UÇAN
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın Bazı Uç Populasyonlarının Tohum Özellikleri Öz   PDF (English)
Mustafa YILMAZ, Abdullah KAPLAN, Yasin VERMEZ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Konya İlinde Buğday Üretiminde Kullanılan Tarım İlaçları Piyasa Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF (English)
Fethi Saban ÖZBEK, Halil FİDAN
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) Küçük İşletmeler İçin Basit Bir Önden Asılır Tip Çatallı Yükleyici Öz   PDF (English)
Selçuk ARSLAN, İSA AYDIN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Kuru Koşullarda Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğinde Gidya Uygulamasının Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisi Öz   PDF (English)
Kadir SALTALI, Ömer Faruk YILDIRIM
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Malik Asit Uygulamalarının S.aureus Biyofilmleri Üzerinde Antibiyofilm Etkileri Öz   PDF (English)
Tuğba KÖKÜMER, Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Mardin Yöresindeki Ağaçlandırmaların Ekolojik Restorasyon Bakımından Değerlendirilmesi Öz   PDF (English)
Mustafa YILMAZ, Seyran PALABAŞ UZUN, Tuncay NARİN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) Meta Analiz ve Tarımsal Uygulamalar Öz   PDF (English)
Hande KÜÇÜKÖNDER, Ercan EFE
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) Microflora of Digestive Tract in Poultry Öz   PDF (English)
Rojan I. ALBAZAZ, Emel Banu BÜYÜKÜNAL BAL
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) n

Öz   PDF (English)
İrfan ÖZTÜRK, Necati YILDIZ
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Narlı Ovası'nda Toprak Aşınabilirliğinin Pedotransfer Yaklaşım ile Tahminlenmesi Öz   PDF (English)
Tuğrul YAKUPOĞLU, Kadir SALTALI, Mehmet KARAGÖKTAŞ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Nehir Tipi Hidroelektrik Santralleri (NT-HES)’nin Neden Olduğu Sorunlar ve Rehabilitasyon Çalışmaları: Trabzon Örneği Öz   PDF
Hasan ASLAN, Şeref SOĞUKSULU
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) Niğde İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF (English)
Ayhan CEYHAN, Ahmet ŞEKEROĞLU, Adnan ÜNALAN, Mahmut ÇINAR, Uğur SERBESTER, Ethem AKYOL, Erdoğan YILMAZ
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) Nutrient Uptake Efficiency of Peach Varieties in Kahramanmaraş, Turkey Öz   PDF (English)
Mürüvvet ILGIN, Hüseyin DİKİCİ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) Olgunlaşma Döneminin Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’da Ot Verimi ve Kalitesi ile Gaz ve Metan Üretimine Etkisi Öz   PDF
Özlem ÜKE, Hasan KALE, Mahmut KAPLAN, Adem KAMALAK
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) Organik Kırmızıbiber Üretiminde Uygulanan Üretim Sistemlerinin Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması Öz   PDF (English)
Serhan CANDEMİR, Bekir Bülent ARPACI, İrfan Ersin AKINCI
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) Organik Tarımda Çiftçilerin Bilgi Kaynakları (Kocaeli İli Kartepe İlçesi Örneği) Öz   PDF (English)
Ehlinaz TORUN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği) Öz   PDF
Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA, Ahmet Yusuf ŞENGÜL
 
Toplam 225 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1309-1743