Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Diversity of Earthworm (Clitellata, Annelida) Species in Asian and European Part of Turkey Öz   PDF
İbrahim Mete MISIRLIOĞLU
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Doğal Turşulardan İzole Edilen Lactobacillus plantarum Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması Öz   PDF (English)
Yusuf ALAN, Metin DIĞRAK
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri Öz   PDF (English)
İsmet BOZ
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) Doğubeyazıt Sazlığı (Ağrı)'nda Yasayan Lymnaea stagnalis (L., 1758)'in (Gastropoda:Lymnaeidae) Bazı Morfometrik Özellikleri Öz   PDF (English)
Mustafa Emre GÜRLEK, Mustafa KORKMAZ, Cemil KARA
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) Domates güvesi [(Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)] ve Biyolojik Mücadelesi Öz   PDF (English)
Sevcan ÖZTEMİZ
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Popülasyonlarında Gelişme Dönemlerine Göre Verim ve Bazı Özelliklerin Değişimi Öz   PDF
Mehmet CAN, İlknur AYAN
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Drosophila melanogaster Meigen (Diptera: Drosophilidae)'de Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'nın Total Oksidatif Stres Üzerinde Etkisi Öz   PDF (English)
Eda GÜNEŞ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) Ecology and Flora of Wadi Al Jimi, Eastern Abu Dhabi Emirate, United Arab Emirates Öz   PDF (English)
Mohamed Taher MOUSA
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Effect of adding Polyethylene Glycol and Polyvinyl Pyrrolidon on In Vitro Gas production of Pomegranate seed Öz   PDF
Maghsoud BESHARATİ, Einollah ABDİ GHEZELJEH
 
Cilt 16, Sayı 2 (2013) Effect of Endosulfan in Drinking Water to Sulfur-Based Autotrophic Denitrification Öz   PDF (English)
Arzu KILIÇ, Dilek ÖZGÜN, Serden BAŞAK, Yakup CUCİ, Özer ÇINAR
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Effect of Feed Supplementation of Selenium and Vitamin E on Production Performance and Some Hematological Parameters of Broiler Öz   PDF (English)
Ihsan T TAYEB, Gelawesh Khelil QADER
 
Cilt 14, Sayı 3 (2011) Effect of feeding chemical and microbial treated barley straw on performance and some serum biochemical attributes of Karadi lambs Öz   PDF (English)
Shaker A. HASSAN, Sarwar M. SADIQ, Khasraw M. HASSAN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2013) Effect of Feeding Different Levels of Dietary Protein and Addition of Baker's Yeast (Saccharomyces cerevisiae) on Rumen Fermentation Characteristics of Awassi lambs Öz   PDF (English)
Shaker HASSAN, Ali A. SAEED
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Effect of Feeding Different Levels of Dietary Protein with High or Low Rumen Degradable: Undegradable Dietary Nitrogen on Awassi Lambs Performance 3-Selected Biochemical Parameters Öz   PDF (English)
Shaker A. HASSAN, Ali Amean SAEED
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) Effect of Protein Levels and Degradability in the Ration on Awassi Lambs Performance 1-Productive Parameters Öz   PDF (English)
Shaker A. HASSAN, Ali A. SAEED
 
Cilt 16, Sayı 3 (2013) Effect of Substitution of Barley by Whole Dates on Performance and Digestion of Awassi Lambs Öz   PDF (English)
Shaker A. HASSAN, Husain Y. AL-BAIATI, Jassim E. ALMOSAWY
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) Effect of Vitamin C, Red Pepper and Oak Leaves on Physiological and Productive Performance of Quail Öz   PDF (English)
Ihsan T. TAYEB, Saeb Younis ABDUL-RAHMAN, Narin Nidhamaddin SIDEEQ
 
Cilt 17, Sayı 3 (2014) Effect of Watery and Alcoholic Medicinal Plants Extractions on In-Vitro Ruminant Öz   PDF (English)
Shaker A. HASSAN, Jamal A. TAWFFEK, Sajid O. MOHAMMED
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on Yield and Yield Components of Oilseed Sunflower in Dryland Conditions Öz   PDF (English)
Ayşe Özlem TURSUN, Fatih KILLI
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) Effects of Gypsum Apllıcatıon and Mıxture Rates on Forage Yıelds of Alfalfa (Medicago Sativa L.) and Smooth Brome (Bromus İnermis Leyss) Öz   PDF (English)
Taşkın EROL, Cafer Sırrı SEVİMAY
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) Effects of rumen protected arginine supplementation on growth rate, rumen fermentation and blood biochemical of Awassi lambs Öz   PDF (English)
Shaker A. HASSAN, Abdul Rahman A. AHMED, Wafa H. Al-SAMARAAE, Ali A. AL-BADRI
 
Cilt 17, Sayı 4 (2014) Effects of Temperature Treatments on the Germination of Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.) Seeds Öz   PDF (English)
Mustafa YILMAZ, Fatih TONGUÇ
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi Öz   PDF (English)
İmren KUTLU, Alpay BALKAN, Oğuz BİLGİN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) Ekolojik Yerleşmeler ve Ekolojik Yıpranma: Şanlıurfa Örneği Öz   PDF (English)
Hülya ÖZTÜRK TEL, Elmas ERDOĞAN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Electroporation-Mediated GFP Gene Transfer into Model Organism Chlamydomonas reinhardtii Öz   PDF
Öznur CAN, Hülya KUDUĞ, Köksal PABUÇCU, İsa GÖKÇE
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Elma Üretiminde Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Isparta Senirkent İlçesi Örneği Öz   PDF (English)
Esra ERDOĞAN, Hakan ADANACIOĞLU, Murside Cagla ORMECI KART
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi Öz   PDF
Muhip HİLOOĞLU, Ersin YÜCEL, Ali KANDEMİR, Emel SÖZEN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF (English)
Recep AYDIN, Olcay GÜLER, Mete YANAR, Abdulkerim DİLER, Rıdvan KOÇYİĞİT, Mehmet AVCI
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) Erzurum İli Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Gerçek ve Potansiyel Erozyon Risk Alanlarının CORINE Yöntemiyle Belirlenmesi Öz   PDF (English)
Turgay DİNDAROĞLU, Mustafa Yıldırım CANBOLAT
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) Estimation of Turkey’s Import Demand Elasticity for Lint Cotton: An ARDL Bounds Testing Approach Öz   PDF (English)
Süleyman KARAMAN, Gökhan TEZEL
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean Öz   PDF (English)
Mürüvvet ILGIN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2013) Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi Öz   PDF (English)
Tayfun KORUCU, Fatih YURDAGÜL
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Tritikale Hatlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri Öz   PDF (English)
Ramazan DOĞAN, Emine BUDAKLI ÇARPICI
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) Fındık (Corylus avellana L.) Yeşil Kabuk ve Yaprak Ekstraklarında Biyolojik Aktivite Tayini Öz   PDF
Sibel Bayıl OĞUZKAN, Serpil UĞRAŞ, Merve CAN, Ayşe UZUN, Sultan ÜLGER, Şebnem ÜZMEZ, Bora KARAGÜL, İ. Halil KILIÇ, Mehmet ÖZASLAN, Halil İbrahim UĞRAŞ
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Flora of the Region Between Ayaş, Kazan and Yenikent (Ankara/Turkey) Öz   PDF (English)
Sanem AKDENİZ ŞAFAK, Osman KETENOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 3 (2015) Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması Öz   PDF (English)
Ümran ELDOĞAN, Ahmet ŞAHİN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014) Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Öz   PDF (English)
Cem BİLİM, Tayfun KORUCU, Tuba SEMERCİ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Gaziantep Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri Öz   PDF (English)
Abdussamet KARADUMAN, Kerim Mesut ÇİMRİN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) Genetic Analysis of Fiber Traits in Cotton Öz   PDF (English)
Yüksel BÖLEK, Hatice ÇOKKIZGIN, Adem BARDAK
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) Genetic Impact Determination of Farmed Fish on Native Fish by mtDNA Markers Öz   PDF (English)
ALİ KAYACI, Mehmet Fatih CAN, Yusuf GÜNER, Fatih GÜLEÇ, Mehmet İKİZ
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) Gıda Sanayinde Yüksek Basınç Uygulamalarındaki Besin Kayıpları Öz   PDF (English)
Elif SEZER, Ahmet Levent İNANÇ
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) Gıdalarda Bulunan Mikrobiyal Patojenlerin Karakterizasyonunda Real Time PCR Teknolojisi Öz   PDF (English)
Esen TUTAR, Elif KÖKSALAN, İsmail AKYOL
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) Günü Geçmiş Bisküvinin Koi Havuz Sazanı (Cyprinus carpio) Yavru Diyetlerinde Mısır Unu Yerine Karbonhidrat Kaynağı Olarak Kullanımı Öz   PDF (English)
Mehmet ORUÇ, Fatma Nida ÇOBAN, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) Hayvan Beslemede Antibiyotik ve Antiparaziterlere Alternatif Olarak Bitkisel Ekstraklar ve Pelinotu'nun (Artemisia Absinthium) Kullanılması Öz   PDF (English)
Mehmet ÇETİN
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Hayvan Beslemenin Nihai Ürünü Dışkı ve Gaz Üretim Potansiyeli Öz   PDF (English)
Sabri YURTSEVEN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2014) Hayvansal Üretim Verilerinde Çoklu Bağlantı Probleminin Yanlı Regresyon Yöntemi İle Çözümlenmesi Öz   PDF (English)
İrfan ÖZTÜRK
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Hurman Çayı Havzasında Ölçülen ve Ampirik Yöntemlerle Hesaplanan Sediment Verimlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF (English)
Necati AKSU, Kenan UÇAN
 
Cilt 20, Sayı 2 (2017) Hydrophiloidea (Coleoptera: Helophoridae, Hydrochidae and Hydrophilidae) Fauna in Adıyaman Province Öz   PDF
Gani Erhan TAŞAR
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Identification of Ticks on Tortoises (Testudo graeca) and Investigation of Some Pathogens in these Ticks in Kahramanmaras, Turkey Öz   PDF (English)
Ekrem KİRECCİ, Ali ÖZER, İbrahim BALKAYA, Hüseyin TANIŞ, Sümeyra DEVECİ
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) Investigation of Mutagenic Effects Of Some Synthetic Direct Dyes In Textile Industry By Using Umu - Test Öz   PDF (English)
Ünal ŞENEL, Halil İbrahim SUR, Murat DEMİRTAŞ
 
Toplam 225 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 1309-1743