Cilt 20, Sayı 2 (2017)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir İçindekiler

İçindekiler

BİYOLOJİ (Biology)

Electroporation-Mediated GFP Gene Transfer into Model Organism Chlamydomonas reinhardtii PDF
Öznur CAN, Hülya KUDUĞ, Köksal PABUÇCU, İsa GÖKÇE

BOTANİK (Botany)

Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham. (Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi PDF
Muhip HİLOOĞLU, Ersin YÜCEL, Ali KANDEMİR, Emel SÖZEN

ENTOMOLOJİ (Entomology)

Hydrophiloidea (Coleoptera: Helophoridae, Hydrochidae and Hydrophilidae) Fauna in Adıyaman Province PDF
Gani Erhan TAŞAR
Yüksek Sıcaklığın Alman Hamamböceği, Blatella germanica (Dictyoptera: Blattellidae), Erginlerine Ölüm Etkisi PDF
Hasan Tunaz, Ali Arda IŞIKBER, Hacı Ali PUR, Mehmet Kubilay ER

ZOOLOJİ (Zoology)

Diversity of Earthworm (Clitellata, Annelida) Species in Asian and European Part of Turkey PDF
İbrahim Mete MISIRLIOĞLU

GIDA BİLİMİ (Food Sciences)

Direkt Etanol Enjeksiyonlu Kırmızıbiberlerdeki Aspergillus Flavus Küflerinin Büyüme Kinetiği PDF
Ahmet Levent İNANÇ, Ahmet AÇIK

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Effect of adding Polyethylene Glycol and Polyvinyl Pyrrolidon on In Vitro Gas production of Pomegranate seed PDF
Maghsoud BESHARATİ, Einollah ABDİ GHEZELJEH

HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Science)

Şanlıurfa İlinde Siyah Alaca Irkı Sığırların Yetiştirici Şartlarında Bazı Adaptasyon Özellikleri PDF
Ali KAYGISIZ, İsa YILMAZ, Selçuk KOŞUM

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği) PDF
Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA, Ahmet Yusuf ŞENGÜL

TARIM MAKİNALARI (Agricultural Machinery)

Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı PDF
Mehmet GÜZEL, Ali AYBEK

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Popülasyonlarında Gelişme Dönemlerine Göre Verim ve Bazı Özelliklerin Değişimi PDF
Mehmet CAN, İlknur AYAN

TOPRAK BİLİMİ (Soil Science)

Sera Koşullarında Mermer Tozunun Karbondioksit Kaynağı ve Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanılması PDF
Gökhan BÜYÜK, Garip YARŞİ, Erhan AKÇA, Ceren Ayşe BAYRAM