Cilt 19, Sayı 3 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir vol19-3indeks.PDF

İçindekiler

BİYOLOJİ (Biology)

Besinler ve Beslenme Çalışmalarında Drosophila PDF (English)
Eda GÜNEŞ
Tekirdağ Koşullarında Yüksek Tünelde Hava Hareketi, Hava Sıcaklığı ve Nemin Birbirine Etkilerinin Belirlenmesi PDF (English)
Elif YÜKSEL TÜRKBOYLARI

HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Science)

Bazı Fizyolojik Faktörlerin Etlik Piliçlerin Bacak Aksaklıkları Üzerine Etkisi PDF (English)
Arda AYDIN

ENTOMOLOJİ (Entomology)

A Histological and Histochemical Investigation on Oocyte Development in Gryllus bimaculatus (Orthoptera: Gryllidae) PDF (English)
Özlem ÇAKICI
Drosophila melanogaster Meigen (Diptera: Drosophilidae)'de Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'nın Total Oksidatif Stres Üzerinde Etkisi PDF (English)
Eda GÜNEŞ

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Determination of Effects of Microwave Irradiation on Fermentation of Oak Nut (Quercus coccifera) Using Hohenheim Gas Production Technique PDF (English)
Emrah KAYA, Ali İhsan ATALAY, Özer KURT, Dlshad Namiqkhursid ZANGANA, Muhamad Jamal Muhamad SALIH, Adem KAMALAK
Böcek Kökenli Protein Kaynaklarının Yem Değeri Ve Kanatlıların Beslenmesinde Kullanılabilme Olanakları PDF (English)
Kasım ÖZEK

BOTANİK (Botany)

Vascular Plant Species of Hujran Basin-Erbil / Iraq PDF (English)
Mustafa Azad HAMEED, Alper UZUN, Jawhar Fattah SAEED

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Yoncada (medicago sativa l.) Kuraklık Stresi ve Tolerantlık Mekanizması PDF (English)
İskender TİRYAKİ
Can We Use A Traditional Unit As A New Component In Scientific Researches? PDF (English)
Aydın AKKAYA, Yağmur ALDEMİR, Bekir ŞİMŞEK, Rukiye KARA, Abdullah Yasin DALKILIÇ, Hasan GEZGİNÇ, Cengiz YÜRÜRDURMAZ, Ziya DUMLUPINAR

TARIMSAL SULAMA (Agricultural Irrıgation)

Salçalık Biber Bitkisinde Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Verim Üzerine Etkileri ve Ekonomik Analizi PDF (English)
Semih Metin SEZEN, Attila YAZAR, Servet TEKİN, Haydar ŞENGÜL

TARIM MAKİNALARI (Agricultural Machinery)

Şanlıurfa İli Harran Ovasının Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri PDF (English)
Muhammed BOZKURT, Ali AYBEK

BAHÇE BİTKİLERİ (Horticulture)

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Yetiştirilen Lahanada Fide Gelişimi, Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkisi PDF (English)
Aysel SAMANCIOĞLU, Ertan YILDIRIM, Üstün ŞAHİN
Taze Kesilmiş Baklada Yüksek Dozda Sitrik Asit Uygulamalarının Polifenol Enzim Aktivitesi ve Kalite Üzerine Etkisi PDF (English)
Mehmet Ufuk KASIM, Rezzan KASIM
Biber Fidelerinde Yapraktan Yapılan Melatonin Uygulamalarıyla Üşüme Stresine Karşı Toleransın Arttırılması PDF (English)
Ahmet KORKMAZ, Özlem DEMİR, Ferit KOCAÇINAR, Yakup CUCİ