Cilt 19, Sayı 2 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir vol19-2indeks.PDF

İçindekiler

TOPRAK BİLİMİ (Soil Science)

Gaziantep Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri PDF (English)
Abdussamet KARADUMAN, Kerim Mesut ÇİMRİN

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Tritikale Hatlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri PDF (English)
Ramazan DOĞAN, Emine BUDAKLI ÇARPICI
Silaj Mikro Florasının Birbirleri İle İlişkileri, Silaj Fermentasyonu ve Kalitesi Üzerine Etkileri PDF (English)
Mustafa KIZILSIMSEK, Adem EROL, İbrahim ERTEKİN, Rukiye DÖNMEZ, Bedir KATRANCI

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Türkiye’de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi PDF (English)
Nusret ÖZBAY, Şenol ÇELİK
Konya İlinde Buğday Üretiminde Kullanılan Tarım İlaçları Piyasa Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma PDF (English)
Fethi Saban ÖZBEK, Halil FİDAN
Elma Üretiminde Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Isparta Senirkent İlçesi Örneği PDF (English)
Esra ERDOĞAN, Hakan ADANACIOĞLU, Murside Cagla ORMECI KART

SU ÜRÜNLERİ (Fisheries)

Günü Geçmiş Bisküvinin Koi Havuz Sazanı (Cyprinus carpio) Yavru Diyetlerinde Mısır Unu Yerine Karbonhidrat Kaynağı Olarak Kullanımı PDF (English)
Mehmet ORUÇ, Fatma Nida ÇOBAN, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR

TARIMSAL SULAMA (Agricultural Irrıgation)

Investigation of Nitrate Pollution in Groundwater Used for Irrigation in Konya Karapinar Region, Central Anatolia PDF (English)
Gökhan BÜYÜK, Erhan AKÇA, Takashi KUME, Takanori NAGANO
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Su Havzalarındaki Doğal Kaynakların İzlenmesi: Elmalı Havzası Örneği PDF (English)
Abdurrahman GEYMEN

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (Forestry Engineering)

Determination of Meteorological Forest Fire Risks in Mediterranean Climate of Turkey PDF (English)
Gülşen KUM, Mehmet Emin SÖNMEZ
Kahramanmaraş Ormanlarının Orman Ekosistemleri İzleme Programı Kapsamında İrdelenmesi PDF (English)
Fatih SİVRİKAYA, Yunus AKGÜN

EKOLOJİ (Ecology)

Toprakta Ağır Metal Gideriminde Solucanların Kullanımı PDF (English)
Emine Erman KARA, Berrak TACİROĞLU, Tufan SAK
Çok Kriterli Karar Verme Analizi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Su Kalitesinin Değerlendirilmesi PDF (English)
Mustafa Murat KAVURMACI, Abdullah Korkut ÜSTÜN

ENTOMOLOJİ (Entomology)

Arthrobacter (ROA) ve Kadife Çiçeği (Tagetes patula) Ekstraktlarının Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Populasyonuna Karşı Etkinliği PDF (English)
Ramazan ÇETİNTAŞ, Hilmi KARA

BİYOMETRI (Biometrics)

Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi PDF (English)
Hakan İNCİ, Şenol ÇELİK, Tugay AYAŞAN