Cilt 19, Sayı 1 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir vol19-1indeks.PDF

İçindekiler

BAHÇE BİTKİLERİ (Horticulture)

The Effects of Fall Urea Sprays on the Leaf Size and Nitrogen Level of Spur Leaves in Sweet Cherry (Prunus avium) PDF (English)
Hemin Jalil MUSTAFA, Semih ÇAĞLAR
Seralarda Isı Kaybına Neden Olan Yapısal Sorunların Termal Kamera ile Belirlenmesi PDF (English)
Ali ÇAYLI, Adil AKYÜZ, A. Nafi BAYTORUN, Sait ÜSTÜN, Sedat BOYACI

PEYZAJ MİMARLIĞI

Tekne Turları Kapsamında Rekreasyonel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Yaklaşımı: Beyşehir Gölü Milli Parkı Örneği PDF (English)
Tendü Hilal GÖKTUĞ, Nihan Yenilmez ARPA

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Comparison of Macro and Micro Mineral Compositions of Some Alternative Protein Sources Used in Livestock with Respect of Fish Diets Requirements in Turkey PDF (English)
Emrah KAYA, Adem KAMALAK, Ali İhsan ATALAY, Özer KURT

TARIM MAKİNALARI (Agricultural Machinery)

Antepfıstığında Toprak İşleme Yöntemlerinin Yabancı Ot Yoğunluğu ve Ürün Verimine Etkisi PDF (English)
Hasan Cem BİLİM, Tayfun KORUCU

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Malik Asit Uygulamalarının S.aureus Biyofilmleri Üzerinde Antibiyofilm Etkileri PDF (English)
Tuğba KÖKÜMER, Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ

ENTOMOLOJİ (Entomology)

Akdeniz Meyve Sineğinin Feromon Tuzaklarla (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera: Tephritidae)’nin Nar ve Hurmadaki Populasyon Takibi ve Zarar Oranının Tespiti PDF (English)
Aziz KASAP, Mahmut Murat ASLAN

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi PDF (English)
Oğuzhan ERCAN, Ahmet ŞAHİN
Estimation of Turkey’s Import Demand Elasticity for Lint Cotton: An ARDL Bounds Testing Approach PDF (English)
Süleyman KARAMAN, Gökhan TEZEL

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Pıtrak (Xanthium strumariumL.) Bitkisinin Kültüre Alınma Potansiyelinin İncelenmesi PDF (English)
Cüneyt CESUR, Belgün ÇOŞGE ŞENKAL
Effects of Different Sowing Arrangements and Nitrogen Applications on Yield and Yield Components of Oilseed Sunflower in Dryland Conditions PDF (English)
Ayşe Özlem TURSUN, Fatih KILLI

TOPRAK BİLİMİ (Soil Science)

Kuru Koşullarda Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğinde Gidya Uygulamasının Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisi PDF (English)
Kadir SALTALI, Ömer Faruk YILDIRIM

SU ÜRÜNLERİ (Fisheries)

Balık Unu Yerine Kısmen Kullanılan Akasya (Acacia karroo) Tohumu Ununun Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularında Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi PDF (English)
Fatma Nida ÇOBAN, Mehmet ORUÇ, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR

HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Science)

Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma PDF (English)
Recep AYDIN, Olcay GÜLER, Mete YANAR, Abdulkerim DİLER, Rıdvan KOÇYİĞİT, Mehmet AVCI
Comparison of Some Body Measurements of South Anatolian Red and Native Southern Yellow Cattle PDF (English)
Adnan ÜNALAN