Cilt 18, Sayı 4 (2015)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Aflatoxins in Poultry Nutrition PDF (English)
Ahmed HOSSEIN, Yavuz GÜRBÜZ

ENTOMOLOJİ (Entomology)

Kahramanmaraş İli Badem Ağaçlarında Bakla Zınnı (Epicometis Hirta (Poda, 1761)) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı Tuzaklarla Yakalanması Üzerine Araştırma PDF (English)
Özcan Murat ASLAN, Mahmut Murat ASLAN

BOTANİK (Botany)

Flora of the Region Between Ayaş, Kazan and Yenikent (Ankara/Turkey) PDF (English)
Sanem AKDENİZ ŞAFAK, Osman KETENOĞLU

GIDA BİLİMİ (Food Sciences)

Gıdalarda Bulunan Mikrobiyal Patojenlerin Karakterizasyonunda Real Time PCR Teknolojisi PDF (English)
Esen TUTAR, Elif KÖKSALAN, İsmail AKYOL

GENETİK (Genetics)

Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Populasyon Farklılıklarının Analizi PDF (English)
İmren KUTLU, Alpay BALKAN, Oğuz BİLGİN
Tıbbi Olarak Kullanılan Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmeleri Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri PDF (English)
Ayşe Özlem TURSUN, Kenan Sinan DAYISOYLU, Nihat TURSUN

PEYZAJ MİMARLIĞI

Kahramanmaraş’ta Kentleşme ve Yeşil Alan Varlığındaki Zamansal Değişimlerin İncelenmesi PDF (English)
Hakan DOYGUN, Mustafa ATMACA, Murat ZENGİN

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Maraş Tarhanası Tüketim Biçimlerinin Belirlenmesi PDF (English)
Elife KAYA, Zümrüt Hatice ŞEKKELİ, Fatma Betül TEKİN, Tuba KARABEKMEZ ERDEM
Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri PDF (English)
Birol ERKAN, Bekir Bülent ARPACI, Faika YARALI, İsmail GÜVENÇ

TARIM MAKİNALARI (Agricultural Machinery)

Türkiye’nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi PDF (English)
Tayfun KORUCU, Ali AYBEK, Fatih SİVRİKAYA
Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Analizi PDF (English)
Tahsin BOZTOPRAK, Osman DEMİR, Yakup Emre ÇORUHLU