Cilt 17, Sayı 3 (2014)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

BİYOMETRI (Biometrics)

Hayvansal Üretim Verilerinde Çoklu Bağlantı Probleminin Yanlı Regresyon Yöntemi İle Çözümlenmesi PDF (English)
İrfan ÖZTÜRK

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği PDF (English)
Fethi Şaban ÖZBEK, Halil FİDAN

EKOLOJİ (Ecology)

Pinus brutia Ten. (Kızılçam) Kozalak ve Yaprak Biyomasının Boya Biyosorpsiyon/Desorpsiyon Potansiyeli PDF (English)
Fatih DENİZ, Şengül KARAMAN

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Tavuk Yumurtası ve Kolesterol Gerçeği PDF (English)
Derya AYDIN, Sami Musa RASHID, Rahim AYDIN
Effect of Watery and Alcoholic Medicinal Plants Extractions on In-Vitro Ruminant PDF (English)
Shaker A. HASSAN, Jamal A. TAWFFEK, Sajid O. MOHAMMED

ENTOMOLOJİ (Entomology)

The Effect of Some Plant Extracts on Root-knot Nematode Meloidogyne incognita Populations on Pepper and Tomatoes PDF (English)
Ramazan ÇETİNTAŞ, Rabin Abdalrahman QADIR