Cilt 16, Sayı 4 (2013)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

TOPRAK BİLİMİ (Soil Science)

Yeni Toprak Kalite İndeks Değerlerine Göre Orman Toprak Sağlığının İzlenmesi: Kuzgun Havzası Örneği PDF (English)
Turgay DİNDAROĞLU, Mustafa Yıldırım CANBOLAT
Erzurum İli Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Gerçek ve Potansiyel Erozyon Risk Alanlarının CORINE Yöntemiyle Belirlenmesi PDF (English)
Turgay DİNDAROĞLU, Mustafa Yıldırım CANBOLAT

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini Örneği PDF (English)
Yeşim MERAL, Ahmet ŞAHİN

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Determination of Boron Level in Feeds Used in Cattle Nutrition in Regions of Central Anatolia and Mediterranean of Turkey PDF (English)
Ugur SERBESTER

BOTANİK (Botany)

Plants Used for Medical Purposes in Şanlıurfa (Turkiye) PDF (English)
Mustafa ASLAN

GIDA BİLİMİ (Food Sciences)

Gıda Sanayinde Yüksek Basınç Uygulamalarındaki Besin Kayıpları PDF (English)
Elif SEZER, Ahmet Levent İNANÇ