Vol 16, No 2 (2013)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

TARIM MAKİNALARI (Agricultural Machinery)

Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi PDF
Tayfun KORUCU, Fatih YURDAGÜL

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi PDF
Türkay BARS, Cuma AKBAY
Türkiye'de Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde; Ortak –Kooperatif İlişkileri PDF
Ahmet ŞAHİN, Murat CANKURT, Cihat GÜNDEN, Bülent MİRAN, Yeşim MERAL

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Potential Nutritive Value and Ensilage Characteristics of Forage Sorghum Varieties PDF
Mahmut KAPLAN
Effect of Feeding Different Levels of Dietary Protein and Addition of Baker's Yeast (Saccharomyces cerevisiae) on Rumen Fermentation Characteristics of Awassi lambs PDF
Shaker HASSAN, Ali A. SAEED

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Pestisit Kaynaklı Endosülfanın Yeraltısularının Arıtımında Kükürt Bazlı Ototrofik Denitrifikasyona Etkisi PDF
Arzu KILIÇ, Dilek ÖZGÜN, Serden BAŞAK, Yakup CUCİ, Özer ÇINAR


ISSN: 1309-1743