Cilt 16, Sayı 1 (2013)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Science)

Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle PDF (English)
Galip BAKIR, Ali KAYGISIZ

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

TANE ÜRÜNÜ İÇİN YETİŞTİRELEN İKİNCİ ÜRÜN MISIR ÇEŞİTLERİNİN BAZI VERİM ve KALİTE POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ PDF (English)
Leyla İDİKUT, Sevim Nesrin KARA
Determination of Land Use and Land Cover Using Remote Sensing in Sakarya PDF (English)
MEHMET SENER, Birsen ALTINTAS, Hüseyin Comert KURC

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri PDF (English)
İsmet BOZ
Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları PDF (English)
Duygu ÖZCAN, Cuma AKBAY

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Identification of Ticks on Tortoises (Testudo graeca) and Investigation of Some Pathogens in these Ticks in Kahramanmaras, Turkey PDF (English)
Ekrem KİRECCİ, Ali ÖZER, İbrahim BALKAYA, Hüseyin TANIŞ, Sümeyra DEVECİ
Mardin Yöresindeki Ağaçlandırmaların Ekolojik Restorasyon Bakımından Değerlendirilmesi PDF (English)
Mustafa YILMAZ, Seyran PALABAŞ UZUN, Tuncay NARİN
Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın Bazı Uç Populasyonlarının Tohum Özellikleri PDF (English)
Mustafa YILMAZ, Abdullah KAPLAN, Yasin VERMEZ

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Hayvan Beslemenin Nihai Ürünü Dışkı ve Gaz Üretim Potansiyeli PDF (English)
Sabri YURTSEVEN