Vol 16, No 1 (2013)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Production)

Study of Effect of Environmental Factors on Milk Yield Traits of Holstein Cattle PDF
Galip BAKIR, Ali KAYGISIZ

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi PDF
Leyla İDİKUT, Sevim Nesrin KARA

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI (Land Use Planning)

Determination of Land Use and Land Cover Using Remote Sensing in Sakarya PDF
MEHMET SENER, Birsen ALTINTAS, Hüseyin Comert KURC

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri PDF
İsmet BOZ
Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Kırmızıbiber Tüketim Alışkanlıkları PDF
Duygu ÖZCAN, Cuma AKBAY

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Identification of Ticks on Tortoises (Testudo graeca) and Investigation of Some Pathogens in these Ticks in Kahramanmaras, Turkey PDF
Ekrem KİRECCİ, Ali ÖZER, İbrahim BALKAYA, Hüseyin TANIŞ, Sümeyra DEVECİ

SİLVİKÜLTÜR (Silviculture)

Mardin Yöresindeki Ağaçlandırmaların Ekolojik Restorasyon Bakımından Değerlendirilmesi PDF
Mustafa YILMAZ, Seyran PALABAŞ UZUN, Tuncay NARİN
Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın Üç Uç Populasyonuna Ait Bazı Tohum Özellikleri PDF
Mustafa YILMAZ, Abdullah KAPLAN, Yasin VERMEZ

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Hayvan Beslemenin Nihai Ürünü Dışkı ve Gaz Üretim Potansiyeli PDF
Sabri YURTSEVEN


ISSN: 1309-1743