Vol 15, No 3 (2012)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SEDİMENTASYON (Sedimentation)

Hurman Çayı Havzasında Ölçülen ve Ampirik Yöntemlerle Hesaplanan Sediment Verimlerinin Karşılaştırılması PDF
Necati AKSU, Kenan UÇAN

HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Production)

Kahramanmaraş'ta Süt Sığırı İşlemelerinden Toplanan Çiğ Süt Örneklerinin Somatik Hücre Sayısının AB Normları ve Subklinik Mastitis Bakımından Değerlendirilmesi PDF
Ali KAYGISIZ, İclal KARNAK

BİTKİ FİZYOLOJİSİ (Plant Physiology)

Cardio vascular effects of Hawthorn (Crataegus monogyna) PDF
Başar ALTINTERİM

FİTOPATOLOJİ (Phytopathology)

Verticillium dahliae ile İnokule Edilen Yonca Bitkisinden (Medicago sativa cv. Vertus) Elde Edilen Fenilalanin Amonia Lyaz Enziminin Kademeli Olarak Saflaştırılması PDF
Murat DİKİLİTAS

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi ile Remazol Navy Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu PDF
Hamdullah KORHAN, Hatice Nur HALİPÇİ, Metin KERTMEN, Metin DIĞRAK
Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi İle Remazol Turkuaz Blue Boyar Maddesinin Biyosorpsiyonu PDF
Hatice Nur HALİPÇİ, Hamdullah KORHAN, Metin DIĞRAK, Metin KERTMEN

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Effect of Feeding Different Levels of Dietary Protein with High or Low Rumen Degradable: Undegradable Dietary Nitrogen on Awassi Lambs Performance 3-Selected Biochemical Parameters PDF
Shaker A. HASSAN, Ali Amean SAEED
Effect of Feed Supplementation of Selenium and Vitamin E on Production Performance and Some Hematological Parameters of Broiler PDF
Ihsan T TAYEB, Gelawesh Khelil QADER

SU ÜRÜNLERİ (Fisheries)

Kahramanmaraş İlindeki Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi PDF
Ali KAYACI, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR


ISSN: 1309-1743