Vol 15, No 2 (2012)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

TOPRAK BİLİMİ (Soil Science)

Narlı Ovası'nda Toprak Aşınabilirliğinin Pedotransfer Yaklaşım ile Tahminlenmesi PDF
Tuğrul YAKUPOĞLU, Kadir SALTALI, Mehmet KARAGÖKTAŞ

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Kırmızıbiberin Üretim Yapısı ve Kurutma Yöntemleri PDF
Cuma AKBAY, İsmet BOZ, Gülgün YILDIZ TİRYAKİ, Serhan CANDEMİR, Bekir Bülent ARPACI
Pazarlamada Fuarların Rolü ve Önemi (Yalova Süs Bitkileri İhtisas Fuarı Örneği) PDF
Ehlinaz TORUN, Aysun ÇELİK, Alaeddin BOBAT

ZOOLOJİ (Zoology)

Kaz (Anser anser) Özofagus Bezlerindeki Glikokonjugatların Histokimyasal Özellikleri PDF
Emel DEMİRBAĞ, Seval KELEK, Kenan ÇINAR

EKOLOJİ (Ecology)

Ağır Metal Kirliliğinde Kerevitlerin Biyoindikatör Tür Olarak Kullanımı Üzerine Derleme PDF
Evren TUNCA

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA (Land Consolidation)

Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi PDF
Özlem ESER, Kenan UÇAN

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Doğal Turşulardan İzole Edilen Lactobacillus plantarum Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması PDF
Yusuf ALAN, Metin DIĞRAK

HİDROBİYOLOJİ (Hydrobiology)

Balık Geçitleri ve Tasarımı Üzerine Genel Bir Bakış PDF
Esra ÜÇÜNCÜ, Ahmet ALTINDAĞ


ISSN: 1309-1743