Cilt 15, Sayı 2 (2012)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

TOPRAK BİLİMİ (Soil Science)

Narlı Ovası'nda Toprak Aşınabilirliğinin Pedotransfer Yaklaşım ile Tahminlenmesi PDF (English)
Tuğrul YAKUPOĞLU, Kadir SALTALI, Mehmet KARAGÖKTAŞ

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Kahramanmaraş ve Gaziantep İllerinde Kırmızıbiberin Üretim Yapısı ve Kurutma Yöntemleri PDF (English)
Cuma AKBAY, İsmet BOZ, Gülgün YILDIZ TİRYAKİ, Serhan CANDEMİR, Bekir Bülent ARPACI
Pazarlamada Fuarların Rolü ve Önemi (Yalova Süs Bitkileri İhtisas Fuarı Örneği) PDF (English)
Ehlinaz TORUN, Aysun ÇELİK, Alaeddin BOBAT

ZOOLOJİ (Zoology)

Kaz (Anser anser) Özofagus Bezlerindeki Glikokonjugatların Histokimyasal Özellikleri PDF (English)
Emel DEMİRBAĞ, Seval KELEK, Kenan ÇINAR

EKOLOJİ (Ecology)

Ağır Metal Kirliliğinde Kerevitlerin Biyoindikatör Tür Olarak Kullanımı Üzerine Derleme PDF (English)
Evren TUNCA
Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi PDF (English)
Özlem ESER, Kenan UÇAN

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Doğal Turşulardan İzole Edilen Lactobacillus plantarum Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması PDF (English)
Yusuf ALAN, Metin DIĞRAK
An Overwiev on Fishways and Their Designs PDF (English)
Esra ÜÇÜNCÜ, Ahmet ALTINDAĞ