Vol 15, No 1 (2012)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Organik Kırmızıbiber Üretiminde Uygulanan Üretim Sistemlerinin Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması PDF
Serhan CANDEMİR, Bekir Bülent ARPACI, İrfan Ersin AKINCI

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Bazı Bitki Ekstrelerinin Propionibacterium acnes Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması PDF
Muhammed SERPİ, Zafer Omer OZDEMİR, Yasemin SALMAN
Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Bazı Sentetik Direkt Boyarmaddelerin Mutajenik Etkisinin Umu-Testi İle Araştırılması PDF
Ünal ŞENEL, Halil İbrahim SUR, Murat DEMİRTAŞ

BOTANİK (Botany)

Türkiye'nin Hyoscyamus l. (solanaceae) Türlerinin Polen Morfolojisi PDF
Mustafa ASLAN, Cahit DOĞAN

FİTOPATOLOJİ (Phytopathology)

Prevalance of Stone Fruit Viruses in Almond Orchard of Kahramanmaras Sütçü Imam University PDF
Veysel ÖZTEKİN, Nihal BUZKAN

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Effect of Protein Levels and Degradability in the Ration on Awassi Lambs Performance 1-Productive Parameters PDF
Shaker A. HASSAN, Ali A. SAEED

HİDROBİYOLOJİ (Hydrobiology)

Yeniçağa (Bolu) Gölü'ndeki Kerevitlerin (Astacus leptodactylus) Bazı Dokularındaki Ağır Metal Birikim Farklılıkları PDF
Evren TUNCA, Sibel ATASAGUN
Terkos Gölü'ndeki Bazı Balıklarda (Cyprinidae) Piscicola geometra L., 1761 Enfestasyonun Mevsimsel Dağılımı PDF
Murat DEMİRTAŞ, Ünal ŞENEL

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Yonca (Medicago Sativa L.) ve Kılçıksız Brom (Bromus İnermis Leyss) Karışım Oranlarının ve Jips Uygulamalarının Yem Verimine Etkileri PDF
Taşkın EROL, Cafer Sırrı SEVİMAY


ISSN: 1309-1743