Cilt 15, Sayı 1 (2012)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

Organik Kırmızıbiber Üretiminde Uygulanan Üretim Sistemlerinin Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması PDF (English)
Serhan CANDEMİR, Bekir Bülent ARPACI, İrfan Ersin AKINCI

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

Bazı Bitki Ekstrelerinin Propionibacterium acnes Üzerine Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması PDF (English)
Muhammed SERPİ, Zafer Omer OZDEMİR, Yasemin SALMAN
Investigation of Mutagenic Effects Of Some Synthetic Direct Dyes In Textile Industry By Using Umu - Test PDF (English)
Ünal ŞENEL, Halil İbrahim SUR, Murat DEMİRTAŞ

BOTANİK (Botany)

Türkiye'nin Hyoscyamus l. (solanaceae) Türlerinin Polen Morfolojisi PDF (English)
Mustafa ASLAN, Cahit DOĞAN

FİTOPATOLOJİ

Prevalance of Stone Fruit Viruses in Almond Orchard of Kahramanmaras Sütçü Imam University PDF (English)
Veysel ÖZTEKİN, Nihal BUZKAN

HAYVAN BESLEME (Animal Nutrition)

Effect of Protein Levels and Degradability in the Ration on Awassi Lambs Performance 1-Productive Parameters PDF (English)
Shaker A. HASSAN, Ali A. SAEED
Yeniçağa (Bolu) Gölü'ndeki Kerevitlerin (Astacus leptodactylus) Bazı Dokularındaki Ağır Metal Birikim Farklılıkları PDF (English)
Evren TUNCA, Sibel ATASAGUN
The Seasonal Infection Distribution of Piscicola geometra L., 1761 on Some Fishes (Cyprinidae) Living in Terkos Lake (Istanbul) PDF (English)
Murat DEMİRTAŞ, Ünal ŞENEL

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

Effects of Gypsum Apllıcatıon and Mıxture Rates on Forage Yıelds of Alfalfa (Medicago Sativa L.) and Smooth Brome (Bromus İnermis Leyss) PDF (English)
Taşkın EROL, Cafer Sırrı SEVİMAY