Cilt 14, Sayı 2 (2011)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

Türkiye ve ABD Orijinli Yulaf Genotiplerinin Kahramanmaraş-Afşin Koşullarında Soğuğa Dayanıklılıkların Belirlenmesi PDF (English)
Ziya DUMLUPINAR, Tevrican DOKUYUCU, Aydın AKKAYA

EKOLOJİ (Ecology)

Ecology and Flora of Wadi Al Jimi, Eastern Abu Dhabi Emirate, United Arab Emirates PDF (English)
Mohamed Taher MOUSA

ENTOMOLOJİ (Entomology)

Tahtalı Barajı Havzası'nın (Menderes-İzmir) Sucul Coleoptera ve Sucul ve Yarısucul Heteroptera (Classis: Insecta) Faunasına Bir Bakış PDF (English)
Esat Tarık TOPKARA, Mustafa Ruşen USTAOGLU, Süleyman BALIK
Kahramanmaraş Menzelet Baraj Gölü Çevresindeki Coleoptera Faunası Üzerine Ön Bir Araştırma PDF (English)
Özkan Öner ÖZTÜRK, Özlem KALKAR

HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Science)

İsviçre Esmeri Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ve Akrabalı Yetiştirmenin Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri PDF (English)
Ali KAYGISIZ, Esra KÖSETÜRKMEN
A comparative study of some productive traits in commercial poultry farms in Duhok Region. PDF (English)
Ihsan T TAYEB, Siamand Nizar HASSAN, Merkhan M. MUSTAFA, Shawkat Abdulrazaq M. SADEQ, Gulizar Issa AMEEN, Asia Mohamed HASSAN, Nareen Abdulaziz SHEKHU
Kahramanmaraş'ın Tarihine Işık Tutan Anıt Ağaçlar PDF (English)
Seyran PALABAŞ UZUN, Nuri BOZALİ, Fatih SİVRİKAYA