İstanbul Prens Adaları’nda Küçük Ölçekli Balıkçılık Yapısının Değerlendirilmesi

Didem GÖKTÜRK, Tomris DENİZ
1.651 230

Öz


: Bu araştırmada Kasım 2006-Mart 2007 ve Eylül 2014-Mayıs 2015 yılı av sezonunda Marmara Denizi Prens Adaları (İstanbul)’nda küçük ölçekli balıkçı tekneleri, yaygın kullanılan av araçları, av kompozisyonunda yer alan türler, hedef tür ve tesadüfi av oranları tespit edilmiş, balıkçılık faaliyetleri incelenmiştir. Çalışma, bölgedeki balıkçı barınaklarında sörveyler, balıkçılarla yapılan anket ve birebir görüşmeler ile yürütülmüştür ve farklı av dönemlerinde farklı türlere yönelik çeşitli göz açıklığına sahip (10, 18, 23, 32, 100, 110 mm) fanyalı ve fanyasız uzatma ağları ve olta çeşitleri kullanıldığı tespit edilmiştir. 2006-2007 periyodunda 15783 kg (% 82,73’ü hedef av, % 17,27’si tesadüfi av), 2014-2015 sezonunda ise toplam 12660 kg (% 90,05’i hedef av, % 9,95’i tesadüfi av) balık avlandığı tespit edilmiş olup, yine av sezonuna göre değişmekle birlikte tekne boylarının 5,5-9,9 m, motor güçlerinin ise 6-140 hp arasında değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen bu veriler 9 yıllık bir veri geçmişiyle değerlendirilerek, günümüzde küçük ölçekli balıkçılığın değişimine yönelik bulguların yansıtılmasına imkan sağlamıştır.

Anahtar kelimeler: Balıkçılık, Marmara Denizi, Av kompozisyonu, Hedef, Tesadüfi

 

Evaluation of Small Scale Fisheries in Princes’ Islands, Istanbul

ABSTRACT: This study was conducted in Princes’ Islands’ in the Sea of Marmara, Istanbul and small scale fisheries structure was determined separately in two fisheries season between November 2006-March 2007 and September 2014-May 2015. This point of view, fishing gears which are widely used in the region, fishing activities, small-scale fishing boats, catch composition, target and by catch species ratios were examined. The study were conducted by surveying in the fishing port and interviewing with the fishermen face to face and using of various types of trammel, gill net with different mesh sizes (10, 18, 23, 32, 100, 110 mm) and long line were determined in the area. During the study, 15783 kg (82.73 % target and 17.27 % bycatch in weight) and 12660 kg (90.05 % target and 9.95 % bycatch in weight) fish were caught in 2006-2007 and 2014-2015 season, respectively. Additionally, this study also revealed that the boat length varied from 5.5 to 9.9 m and the engine power ranged from 6-140 hp depending on the fishery season. The obtained data from this study was evaluated by a 9-year historical data to provide the opportunity to reflect the data about the possible changes in small-scale fisheries.

Key words: Fisheries,Sea of Marmara, Catch composition, Target, Bycatch species


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyol, O., Ceyhan, T. 2011 Prens Adaları (İstanbul) Kıyı Balıkçılık Av Araçları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 28(4): 117-125.

Altuğ, G., Çardak, M., Çiftçi, P. S., Gürün, S. 2013. First Records And Microgeographical Variations of Culturable Heterotrophic Bacteria In An Inner Sea (The Sea of Marmara) Between The Mediterranean And The Black Sea, Turkey. Turkish Journal of Biology, 37: 184-190.

Alverson, D.L., Freeberg, M.H., Pope, J.G., Murawski, S.A. 1994. A Global Assessment Of Fisheries Bycatch and Discards. FAO Fisheries Technical Paper No: 339, Rome, 233s.

Anonim, 2012. 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ no: 2012/65). Resmi Gazete Tarih/Sayı: 18.08.2012 / 28388, Ankara.

Anonim, 2015. S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği, İstanbul. http://www.istbirlik.com, (Erişim tarihi: 06.05.2016).

Aydınol, F. I. T., Kanat, G., Bayhan, H. 2012. Sea Water Quality Assessment of Prince Islands’ Beaches in İstanbul. Environmental Monitoring and Assessment, 184:149-160.

Balcıoğlu, E. B. 2016. Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Mussels (Mytilus galloprovincialis) of Prince Islands, Marmara Sea. Marine Pollution Bulletin, doi:10.1016/j.marpolbul. 2016.05.019.

Bali, R. N. 2007. Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar. İletişim Yayınları, İstanbul, 376s.

Behramoğlu, A. 2009. Benim Prens Adalarım. Heyamola Yayınları, İstanbul, 170s.

Benli, K. 2009. İstanbul İli Marmara Denizi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlanması. NKÜ Fen Bil. Ens., Tarım Ekonomisi ABD, Yüksek Lisans Tezi, 186s.

Chuenpagdee, R. 2011. World Small-Scale Fisheries Contemporary Visions. Eburon Delf Academic Publishers, The Netherlands, 395s.

Coşkun, F. 2011. Metropol’ün Adası: Heybeliada’nın Değişen Gündelik Yaşam Pratikleri Üzerinden Sosyolojik Analizi. MSGU Sosyal Bil. Ens., Sosyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 185s.

Çeliker, S. A., Korkmaz, A., Demir, A., Gül, U., Dönmez, D., Özdemir, İ., Kalanlar, Ş. 2008. Ege Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara, 107s.

Çınar, M. E., Yokeş, M. B., Açık, Ş., Bakır, A. K. 2014. Checklist of Cnidaria and Ctenophora from the coasts of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38: 677-697.

Demir, M. 1954. Boğaz ve Adalar Sahillerinin Omurgasız Dip Hayvanları. İ.Ü Fen Fakültesi Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü Yayınları Sayı: 3, İstanbul.

Fonteyne, R., Galbraith, R.D., 2004. Mesh Size Measurement Revisited. ICES Cooperative Research Report No. 266, International Council for the Exploration of the Sea, Denmark.

Göktürk, A. 1973. Edebiyatta Ada. Sinan yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 238s.

Güner, H. Aysel, V. 1987. Marmara Denizi’nin Sahil Algleri Üzerine Taksonomik Ve Ekolojik Araştırmalar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu Temel Bilimler Araştırma Grubu Proje no: TBAG-599, Bornova, İzmir.

Kabaoğlu, P. 2012. Kültür ve Kentsel Mekan Bağlamında Ada Yerleşmelerinin İncelenmesi: İstanbul Prens Adaları Örneği. İTÜ Fen Bil. Ens., Disiplinlerarası Ana Bilim Dalı, kentsel tasarım Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 155s.

Kabasakal, H., Karhan, S. Ü. 2015. Shark Biodiversity In The Sea Of Marmara: Departures And Arrivals Over A Century. Marine Biodiversity Records, 8(59): 1-9.

Karatekin, N. B. 2014. İstanbul Prens Adalarının Doğal Yapı Eşiklerinin Saptanması ve Planlama Açısından Değerlendirilmesi. YTÜ Fen Bil. Ens., Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 224s.

Kelleher, K. 2005. Discards in The World’s Marine Fisheries. An update. FAO Fisheries Technical Paper. No. 470. Rome, 131s.

Saygın, D. 2014. XIX. Yüzyılda Büyükada'nın (Ada-Yı Kebir) Sosyal Ve Ekonomik Durumu. İ.Ü Sosyal Bil. Ens., Osmanlı Müesseleri ve Medeniyeti ABD, Yüksek Lisans Tezi, 163s.

Symon, G., Cassell, C. 2012. Qualitative Organizational Research: Core Methods and Current Challenges. SAGE Publications Ltd., London, 544s.

Topçu, N. E., Öztürk, B. 2015. Composition And Abundance Of Octocorals in The Sea Of Marmara, Where The Mediterranean Meets The Black Sea. Scientia Marina, 79(1): 125-135.

Türk, S. M. 2008. Marmara Denizi’nde Çevresel Güvenlik. AÜ Sosyal Bil. Ens., Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Kent ve Çevre Bilimleri ABD, Doktora Tezi, 316s.