Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler

Emine İKİKAT TÜMER, Cuma AKBAY, Tuba KOŞUM, Sarper Afşin ÜNAL
2.121 361

Öz


Bu çalışmada Kahramanmaraş ili kent merkezinde tüketicilerin tavuk eti tüketim alışkanlıklarını ve tüketici tercihlerini etkileyen faktörleri araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 2014 yılında Kahramanmaraş ili kent merkezinde 272 tüketici ile anket yapılmış ve elde edilen verilerin analizinde parametrik testlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tavuk eti harcamasının, toplam gıda harcamaları içerisindeki oranı %6,01 ve toplam et harcamaları içerisindeki oranı ise %25,70 olarak saptanmıştır. Araştırma alanında aylık ortalama hanehalkı tavuk eti tüketim miktarı3,19 kg, kırmızı et2,12 kgve balıketinin1,35 kgolduğu tespit edilmiştir. Tavuk eti tüketimini etkileyen en önemli faktörlerin hanehalkı geliri, ailedeki birey sayısı ve tüketicinin cinsiyeti olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Tavuk eti, tüketim alışkanlıkları, Kahramanmaraş.

 

Chicken Meat Consumption Habits and the Factors Affecting Consumption in Kahramanmaraş Province

 

ABSTRACT: The objective of this study is to investigate the factors affecting chicken meat consumption habits and preferences of consumers in Kahramanmaraş province. For this purpose, 272 consumers were interviewed in the center of Kahramanmaraş province at 2014, and the data was analyzed by using parametric tests. According to the results, the ratio of chicken meat consumption in the total food consumption was determined as 6,01% and the red meat consumption was 25,70%. In the study area, the estimated average of a household monthly consumption was 3.19, 2.12 and 1.35 kg for chicken, red and fish meat, respectively. The most important factors affecting chicken meat consumption were the household income, number of family members and consumer's gender.

Keywords: Chicken meat, consumption habits, Kahramanmaraş


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aral, Y., Aydın, E., Demir P., Akın, A.C., Cevger, Y., Kaya Kuyululu, Ç.Y., Arıkan, M.S. 2013. Consumer preferences and consumption situation of chicken meat in Ankara Province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci 37: 582-587 © TÜBİTAK doi:10.3906/vet-1210-36.

Demirözü, B., 2013. Çiftlikten Sofraya Güvenilir Piliç Eti Üretimi. 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 24-28 Nisan 2013. 405-410. Antalya, Türkiye.

Durmuş, İ., Mızrak, C., Kamanlı, S., Demirtaş, Ş.E., Kalebaşı, S., Karademir, E., Doğu, M. 2012. Poultry meat consumption and consumer trends in Turkey. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 2:10-14.

FAO, 2016. Türkiye’ye özgü beslenme rehberi. http://www.fao.org/3/a-as697o.pdf (Erişim 16.04.2016).

Gevger, Y., Aral, Y., Demir, P., Sarıözkan, S., 2008. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern Öğrencilerinde Hayvansal Ürünlerin Tüketim Durumu ve Tüketici Tercihleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55, 189-194.

Işıklar, N., 2010. Kırıkkale İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Tavuk Ürünleri Tüketim Düzeyleri Ve Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.

İnci, H., Karakaya, E., Şengül, T., Söğüt, B., 2014. Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı, Bingöl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 17–24.

İYKA, 2011. TRC1 Bölgesi Hayvancılık Durum Raporu. İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep.

Magdelaine, P., M.P.Spiess and E. Valceschini (2008). Poultry meat consumption trends in Europe. World Poultry Science Journal. Vol. 64.

Pouta E, Heikkila J, Forsman-Hugg S, Isoniemi M, Makela J. Consumer choice of broiler meat: the effects of country origin and production methods. Food Qual Pref 2010; 21: 539–546.

Sayılı, M., 2006. Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23(2), Tokat, 25 31.

Şahin, A., Ulutaş, Z., Yıldırım, A. Şirin, E., Aksoy, Y. 2011. Türkiye Hayvancılığı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 159-169.

Şengül, T., Çelik, Y., Doğan, Z., 2002. Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 145-150.

Taşkın, A., 2003. Gaziantep İli Nizip İlçesinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Yumurta Tüketim Düzeyleri ile Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.

Vukasovic T. 2009. Consumer Perception of Poultry Meat and the Importance of Country of Origin in a Purchase Making Process. World Poultry Sci J 65: 65–74.