Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Akide ÖZCAN, Mehmet SÜTYEMEZ
3.099 454

Öz


Bu araştırma, 2012-2013 yıllarında 11 ceviz (Juglans regia L.) (Maraş-18, Maraş-12, Sütyemez-1, Sütyemez-2, Bilecik, Kaman-1, Pedro, Howard, Fernor, Franquette ve Serr) genotipine ait tohumların çimlenme oranları ve çöğür gelişimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, incelenen genotipler içerisinde çimlenme oranları bakımından en düşük değer %63.0 ile Fernor çeşidinde belirlenirken, Maraş-18 çeşidi %89.4 ile en yüksek çimlenme oranına sahip olmuştur. Üzerinde çalışılan genotiplerin çöğür çap gelişme durumları 7.8 mm (Fernor) ile 9.9 mm (Maraş-18) değerler arasında ölçülürken, bitki boy uzunluklarının 24.6 cm (Sütyemez-2) ile 68.7 cm (Serr) arasında olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ceviz (Juglans regia L.), çöğür, anaç, çimlenme oranı

 

Determination of Germination and Seedling (Rootstock)

Growth Performance of Some Walnut Cultivars (Juglans regia L.)

 

ABSTRACT: This research was carried out to determine the germination ratio and seedling growth of 11 (Maraş-18, Maraş-12, Sütyemez-1, Sütyemez-2, Bilecik, Kaman-1, Pedro, Howard, Fernor, Franquette and Serr) walnut genotypes in 2012-2013. Among all investigated genotypes in this study, Fernor cultivar sustained the lowest germination ratio with 63.0% while Maraş-18 cultivar maintained the greatest germination ratio with 89.4%. Moreover, it was determined that the seedling stem diameter of the genotypes were ranked from 7.8 mm (Fernor) to 9.9 mm (Maraş-18) while plant heights were ranked between 24.6 cm (Sütyemez-2) and 68.7 cm (Maraş-18).

Key Words: Walnut (Juglans regia L.), seedling, rootstock, germination ratio


Tam metin:

PDF


Referanslar


Kahraman KA 2005. Ceviz Islahı. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Semineri 2005.

Mc Granahan G, Ramos D, Synder R, Leslie C, Ingels C 1988. Walnut improvemend in California. International Conference on Walnuts. Atatürk Central Horticultural Research Institute, Yalova Turkey, September 19-23, 1988.

Rom R, Carlos RF 1987. Rootstock for Fruit Crops. University of California, Davis, California. p:415-450.

Sütyemez M 2011. Bahçe Bitkileri Genel Meyvecilik Ders Notları (Yayımlanmamış). 80 s.

Şen SM 1986. Ceviz Yetiştiriciliği, Eser Matbaası, Samsun, 229 s.