Tekirdağ Koşullarında Yüksek Tünelde Hava Hareketi, Hava Sıcaklığı ve Nemin Birbirine Etkilerinin Belirlenmesi

Elif YÜKSEL TÜRKBOYLARI
1.876 292

Öz


Tarımda çevre koşullarına bağlı olmadan bazı sebzelerde ve meyvelerde en fazla ürün artışı, seralarda ya da örtü altlarında sağlanabilir. Tekirdağ, Trakya Bölgesinde tarımsal üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı illerin başında gelmektedir. Bu tarımsal üretim kollarından biri de, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren örtü altı yetiştiriciliğidir. Özellikle gelişimi hızlanan bu üretim şeklinde Tekirdağ ilinin, ikliminin Trakya’da daha ılıman ve İstanbul gibi büyük bir tüketim merkezine yakın olmasının büyük payı vardır.

Bu çalışmada, Tekirdağ ilinde yapılan örtü altı yetiştiriciliğinde hava hareketinin, tünel içi sıcaklığına ve nemine olan etkileri araştırılmıştır. Gotik yapılı yüksek tünellerde yapılan doğal havalandırmada, yan havalandırma ve ön-arka kapı havalandırmalarının ilkbaharın ilk aylarında optimum değerler arasında kalmasına rağmen daha sonraki aylarda yetersiz olduğu bulunmuştur. Bu durum çatı kısmına yapılacak mahya havalandırması ile giderilebilir.

Anahtar Kelimeler: Örtü altı yetiştiriciliği, hava hareketi, sıcaklık, nem, Tekirdağ

Identification of the Effects of Air Movement, Air Temperature and Moisture on Each Other in the High Tunnel under the Climatic Conditions of Tekirdag

 ABSTRACT: The highest product increase in some vegetables and fruits in independent from environmental conditions may be ensured in greenhouses. Tekirdag is one of the primary cities in the Thrace Region where agricultural production is performed intensively. One of the branches of such agricultural production is greenhouse production which has recorded a rapid development in recent years. Moderate climate of Tekirdag observed in Thrace and the city's closeness to such a large consumption centre as Istanbul play a significant role in this production method whose development has particularly accelerated.

In this study, the effects of the air movement were investigated on and in-tunnel temperature and humidity on protected cultivation performed in Tekirdag province. Despite having optimum values in the first months of spring at gothic high tunnels with natural ventilation at the front-rear door and side air vent, it was found to be insufficient in the subsequent months. This situation will be resolved with a portion of the roof ridge vent.

Key Words: Protected cultivation, air movement, temperature, moisture, Tekirdag


Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Anonim, 2007. Tekirdağ İli Su Kaynakları Kullanımı ve Yönetimi, Tekirdağ Valiliği Yayınları, Tekirdağ, 39s.

Arıcı, İ. 1999. Sera Yapım Tekniği,. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları, 44, Bursa.

Hellickson, M.A., Walker, J.N. 1983. Ventilation of Agricultural Structures. Published by: ASAE, 372 pp., American Society of Agricultural Engineers 2950 Niles Road, St. Joseph, Michigan, 49085-9659 USA.

Öneş, A. 1986. Sera Yapım Tekniği 2.Baskı. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları 1165, Ankara.

Öztürk, H.H. 2008. Sera İklimlendirme Tekniği, ISBN: 978-975-8377-64-0, Hasad Yayıncılık, İstanbul, 305s.

Yang, X., Short, T.H., Fox, R.D., Bauerle, W.L. 1989. The Microclimate an Transpiration of a Greenhouse Cucumber Crop. Transaction of the ASAE 32(6): 2143-2150.

Yang, X., Short, T.H., Fox, R.D., Bauerle, W.L. 1990. Dynamic Modeling of the Microclimate of a Cucumber Crop: Part 1. Theoretical Model. Transaction of ASAE 33(5): 1701-1709.

Yıldırım, D., Meral, R. 2010. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi ve Civarı İllerde Seraların İklimlendirme Gereksinimleri, HR.Ü.Z.F.Dergisi,14(4): 13-22.

Yüksel E., Yüksel, A.N. 2011. Tekirdağ’da Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2):153-159.