Japon Bıldırcınlarında Karkas Ağırlığına Etki Eden Bazı Karkas Parça Ölçülerinin Path Analizi ile İncelenmesi

Hakan İNCİ, Şenol ÇELİK, Tugay AYAŞAN
2.603 372

Öz


Bu çalışmada, Japon bıldırcınlarında karkas ağırlığı üzerinde but ağırlığı, göğüs ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığı ölçülerinin doğrudan ve dolaylı etkileri path analizi ile belirlenmiştir. Çalışmada 40 adet Japon bıldırcınına (Coturnix coturnix japonica) ait ölçütler kullanılmıştır. Bıldırcınların yarısı erkek yarısı dişidir. Analiz sonuçlarına göre bıldırcınlarda karkas ağırlığı ile incelenen karkas parça ağırlıkları arasındaki ilişkinin pozitif ve önemli olduğu saptanmıştır (P<0.05). Denemede en yüksek korelasyona, karkas ağırlığı ile göğüs ağırlığı arasında rastlanılmıştır (r=0.775). Erkek bıldırcınlarda karkas ağırlığı ile karkas parça ölçüleri arasındaki ilişki önemsiz saptanırken; dişi bıldırcınlarda karkas ağırlığı ile göğüs ağırlığı ve sırt ağırlığı arasındaki ilişki önemli bulunmuştur (P<0.01). Çalışmada hem erkek hem de dişi bıldırcınlarda en yüksek korelasyona karkas ağırlığı ile göğüs ağırlığı arasında elde edilmiştir (r=0.370 ve r=0.797). Karkas ağırlığı üzerine but ağırlığı, göğüs ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığının doğrudan etkisi sırasıyla %45.423, %60.829, %30.045 ve %48.587 olarak bulunmuştur. Karkas ağırlığı üzerine en büyük doğrudan etkiyi göğüs ağırlığı yapmıştır. Göğüs ağırlığının but ağırlığı, kanat ağırlığı ve sırt ağırlığı üzerinden dolaylı etkileri sırasıyla %17.231, %5.931 ve %15.989 olarak saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Japon bıldırcını, Karkas ağırlığı, Path analizi, Karkas parça ağırlıkları

 

Examination of Some Carcass Parts Measurements Affecting on Carcass Weight via Path Analysis on Japanese quail

 

Abstract: In this study, direct and indirect effects of the thigh weight, breast weight, wing weight and back weight measure on carcass weight were determined by means of path analysis methods in Japanese quail. Forty Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica),(half male and half female).were used in the study The results show that examined relations carcass weight and all body measurements were significant (P<0.05). There was at the maximum correlation between carcass weight and breast weight (r=0.775). While the relationship between carcass weight and carcass part size was insignificant in the men quail. Whereas, the relationship between carcass weight with breast weight and back weight was significant in the female quail (P<0.01). There was also the maximum correlation between carcass weight and breast weight in both male and females (r=0.370 and r=0.797). Percentages of direct effects on carcass weight were 45.423%, 60.829%, 30.045% and 48.587% for the thigh weight, breast weight, wing weight and ridge weight, respectively. Breast weight sustained the largest direct effect on carcass weight. Indirect effects of breast weight through thigh weight, wing weight and ridge weight were 17.231%, 5.931% and 15.989%, respectively.

Key Words: Japanese quail, Carcass weight, Path analysis, Carcass part weights


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.08902

Referanslar


Akıncı, Z., Koçak, S., Tekerli, M., Akçan, A. 2005. Bıldırcın yumurtalarında kuluçka sırasında ağırlık kaybı hızının embriyonik gelişimle ilişkisi. Tavukçuluk Araşt Derg, 3(1): 31-35.

Alkan, S., Galiç, A., Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S. 2008. Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) can¬lı ağırlık ve yumurta verimi bakımından seleksiyonun çıkış ve 6. hafta canlı ağırlıklarına etkisi. Hayvansal Üretim Derg, 49(1): 16-19.

Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Karslı, T., Balcıoğlu, M.S. 2010. Determination of body weight and some carcass traits in Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica) of different lines. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 16 (2): 277–280. DOI:10.9775/kvfd.2009.687.

Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K., Galiç, A. 2013. Farklı hatlardaki Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) farklı kesim yaşı ve cinsiyetin karkas özelliklerine etkisi. Süleyman Demirel Üniv Zir Fak Derg, 8(1): 12-18.

Alpar, R. 2011. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayınları No: 429, Ankara, 853.

Ayaşan, T., Baylan, M., Uluocak, A.N., Karasu, Ö. 2000. Japon bıldırcınlarında eşey ve değişik sıklıklarda barındırmanın besi özelliklerine etkisi. Tavukçuluk Araşt Derg, 2(1): 47-50.

Ayaşan, T. 2013. Effects of dietary inclusion of protexin (probiotic) on hatchability of Japanese quails. Indian J Anim Sci, 83(1): 78-81.

Bahie, El-Deen, M. 2001. Genetic parameters of carcass traits in Japanese quail. Proceedings of XV European Symposium on the Quality of Poultry Meat. 9-12 September. Kuşadası-Turkey. p. 47-52.

Baylan, M., Ayaşan, T., Uluocak, A.N., Okan, F. 1997. Bıldırcınlarda besi özelliklerinin eşeye ve haftalara göre değişimi. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak 1997, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bildiriler Kitabı, 331-334, Tekirdağ.

Bonos, E.M., Christaki, E.V., Florou-Paneri, P.C. 2010. Performance and carcass characteristics of Japanese quail as affected by sex or mannan oligosaccharides and calcium propionate. South African J Anim Sci, 40(3): 173-184. DOI: 10.4314/sajas.v40i3.2.

Camcı, Ö. 1992. Entansif bıldırcın yetiştiriciliği. Teknik Tavukçuluk Derg, 75: 44-51.

Daşdağ, M.M., Çelik, M.Y., Satıcı, Ö., Akkuş, Z., Çelik, H.Ç. 2006. Hangi tür araştırmalarda path analizi kullanılmalıdır?. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi 5-9 Eylül 2006 Zonguldak.

Gevrekci Y., Oguz I., Aksit M., Onenc A., Ozdemir D., Altan O. 2009. Heritability and variance component estimates of meat quality in Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica). Turk J Vet Anim Sci. 33:89–94.

İnci, H., Sogut, B., Sengul, T., Sengul, A.Y., Taysi, M.R. 2015. Comparison of fattening performance, carcass characteristics, and egg quality characteristics of Japanese quails with different feather colors. R Bras Zootec, 44(11): 390-396. DOI: 10.1590/S1806-92902015001100003.

Kawahara, T., Saito, K. 1976. Genetic parameters of organ and body weights in the Japanese quail. Poultry Sci, 55(4):1247-1252. DOI: 10.3382/ps.0551247.

Khaldari, M., Pakdel, A., Mehrabani Yeganeh, H., Nejati, J. A., Berg P. 2010. Response to selection and genetic parameters of body and carcass weights in Japanese quail selected for 4-week body weight. Poult Sci. 89(9):1834–1841.

Khaldari, M., Pakdel, A., Mehrabani Yeganeh H., Nejati Javaremi, A., Berg P. 2011. Response to family selection and genetic parameters in Japanese quail selected for four week breast weight. Archiv Tierzucht 54(2): 212-223.

Khaldari, M., Ghiasi, H. 2015. Comparision of direct and indirect response to selection for breast weight in Japanese quail. Iranian Journal of Applied Animal Science, 5(4): 957-963.

Kosshak, A.S., Dim, N.I., Momoh, O.M., Gambo, D. 2014. Effect of sex on carcass characteristics and correlation of body weight and blood components in Japanese quails. IOSR J Agric and Vet Sci, 7(11): 72-76.

Lotfi E., Zerehdaran S., Ahani Azari M. 2011. Genetic evaluation of carcass composition and fat deposition in Japanese quail. Poult. Sci. 90:2202–2208.

Marks, H.L. 1991. Divergent selection for growth in Japanese quail under split and complete nutritional environments. 5. feed intake and efficiency patterns following ninteen generations of selection. Poultry Sci, 70: 1047-1056. DOI: 10.3382/ps.0701047.

Mendeş, M., Karabayir, A., Pala, A., 2005. Path analysis of the relationships between various body measures and live weight of American Bronze Turkeys under the three different lighting programs. The Journal of Agric Sci, 11(2): 184–188.

Narinç, D., Karaman, E., Aksoy, T. 2010. Estimation of genetic parameters for carcass traits in Japanese quail using Bayesian methods. S Afr J Anim Sci. 40(4): 342–347.

Narinç, D., Aksoy, T., Karaman, E., Aygün, A., Fırat, M. Z., Uslu, M. K. 2013. Japanese quail meat quality: Characteristics, heritabilities and genetic correlations with some slaughter traits. Poultry Science, 92(7): 1735-1744.

Narinç, D., Karaman, E., Aksoy. 2014. Effects of slaughter age and mass selection on slaughter and carcass characteristics in 2 lines of Japanese quail. Poultry Science, 93(3): 762-769.

Narinç, D., Aksoy, T., Kaplan, S. 2015. Effects of multi-trait selection on phenotypic and genetic changes in Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica) The Journal of Poultry Science. doi: 10.2141/jpsa.0150068.

Ocak, N., Erener, G. 2005. The effects of restricted feeding and feed form on growth, carcass characteristics and days to first egg of Japanese Quail (Coturnix coturnix Japonica). Asian-Australian J Anim Sci, 18(10): 1479-1484. DOI: 10.5713/ajas.2005.1479.

Oğuz, İ., Akşit, M., Önenç, A., Gevrekçi, Y., Özdemir, D., Atlan, Ö. 2004a. Genetic variability of meat quality characteristics in Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica). Arch für Geflüg, 68(4): 176-181.

Oğuz, İ., Akşit, M., Önenç, A., Gevrekçi, Y., Özdemir, D., Çınar, M.U., Altan, Ö. 2004b. Heritability estimates of meat quality characteristics in Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica). XXII. World’s Poultry Congress. In G4; Genetic aspects of quality-safety of meat. June 8-13, İstanbul.

Oğuz, İ., Minvielle, F. 2001. Effects of genetics and breeding on carcass and meat quality of Japanese quail: A review. Proceedings of XV European Symposium on the Quality of Poultry Meat. 9-12 September. Kuşadası-Turkey. p. 41-46.

Pedhazur, E.J. 1997. Multiple regression in behavioral research. Harcourt Brace College Publishers, Forth Worth, 1057 p.

Pek, H. 1999. Nedensel modeller. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Poyraz, Ö., Akıncı, Z., Erdoğan, M., Güler, Ş. 2002. Bıl¬dırcınlarda cinsel olgunluk mevsiminin bazı yumurta kalite özelliklerine etkisi. Lalahan Hayv Araş¬t Enst Derg, 42(1): 45-58.

Pym, R.A.E., Popovic, B., Bodero, D.A.V. 1998. Selection for breast meat yield in Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica) using real time ultrasound. Proceedings of the 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. 11-16 January, Armidale, NSW, Australia, 24, 290-293.

Sarı, M., Tilki, M., Saatci, M. 2011. Genetic parameters of slaughter and carcase traits in Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica). Br Poult Sci. 52(2):169-172.

Singh, R.V., Tewari, N., Singh, C.V., Singh, Y.P. 1988. Path coefficient analysis of mineral in blood serum affecting first lactation milk yield in crossbred cows. Indian J Anim Sci, 58(8): 994-996.

Sokal, R.R., Rohlf F.J. 1995. 3rd edition. Biometry. W.H. Freeman and Company. 885 p. Newyork.

Söğüt, B., Çelik, Ş., İnci, H., Şengül, T., Daş, A. 2015. Farklı tüy rengine sahip Japon bıldırcınlarda bazı vücut ağırlığı verilerinin Friedman ve Quade testleriyle belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilim Derg, 2(2): 171–177.

Tarhyel, R, Tanimomo, B. K, Hena, S. A. 2012. Organ weight: As Influenced by color, sex and weight group in Japanese quail. Scientific Journal of Animal Science, 1(2): 46-49.

Toelle, V.D., Havenstein, G.B., Nestor, K.E., Harvey, W.R. 1991. Genetic and phenotypic relationships in Japanese quail. 1. Body weight, carcass, and organ measurements. Poultry Sci, 70(8): 1679-1688. DOI: 10.3382/ps.0701679.

Tufan, C., Arslan, C., Sarı, M. 2014. Japon bıldırcını rasyonlarına farklı oranlarda klinoptilolit ilavesinin besi performansı, karkas verim özellikleri ve bazı kan parametrelerine etkisi. Lalahan Hay Araş Enst Derg, 54(1): 21-27.

Üçkardeş, F., Narinç, D., Küçükönder, H. 2014. Establishment of optimum regression model and determination of relationships between body measurements and slaughter traits in Japanese quails by path analysis. Animal Production Science, 55(6): 799-803. http://dx.doi.org/10.1071/AN13357.

Vatansever, H. 1998. Bıldırcın Üretim Sistemleri. Tarım Bakanlığı, Ankara, 100 s.

Wyatt, J.M.F., Siege, P.B., Cherry, J.A. 1982. Phenotypic relationships between adipostiy, breast weight and body weight in female Japanese quail. Poultry Sci, 61(4): 643-646. doi: 10.3382/ps.0610643.

Yakubu, A., Salako, A.E. 2009. Path coefficient analysis of body weight and morphological traits of Nigerian indigenous chickens. Egyptian Poultry Sci, 29(III): 837–850.

Yolcu, H.İ., Balcıoğlu, M.S., Karabağ, K., Şahin, E. 2006. Japon bıldırcınlarında canlı ağırlık için yapılan iki yönlü seleksiyonun ve cinsiyetin karkas ve bazı organ ağırlıklarına etkileri. Akdeniz Üniv Zir Fak Derg, 19(2): 185-189.

Zerehdaran S, Lotfi E, Rasouli Z. 2012. Genetic evaluation of meat quality traits and their correlation with growth and carcase composition in Japanese quail. Br Poult Sci. 53(6): 756-762. doi: 10.1080/00071668.2012.746445.