Pıtrak (Xanthium strumariumL.) Bitkisinin Kültüre Alınma Potansiyelinin İncelenmesi

Cüneyt CESUR, Belgün ÇOŞGE ŞENKAL
3.185 845

Öz


ÖZET: Asteraceae familyasına ait olan pıtrak (Xanthium strumarium L. - sinonomi X. sibiricum) dünyanın birçok bölgesinde görülen çok yaygın bir yabancı ottur. Bitki tek yıllık olup, 1.0-3.5 cm uzunluğunda kahverengi, sert, odunumsu meyveleri çengel şeklinde dikenlidir. Her bir meyve iki tohum içermektedir. Bazı tıbbi özelliklere sahip olan bitki geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Ayrıca, yapılan araştırmalar bitkinin anti-ülserojenik, anti-inflamatuar, idrar söktürücü, antifungal gibi biyolojik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Tohumlarında yüksek oranda yağ içermektedir. Yağın biyodizel özellikleri üzerine yapılan araştırma sonuçlarına göre; X. strumarium biyodizel üretimi için yenilenebilir enerji kaynağı olarak umut vadeden bir türdür.

Anahtar Kelimeler: Xanthium L., yabancı ot, tohum yağı, biyodizel, tıbbi kullanımı

 

The Investigation of the Potential into Culture of Cocklebur (Xanthium strumarium L.)

 

ABSTRACT: Cocklebur (Xanthium strumarium L. - syn. X. sibiricum) belonging to the Asteraceae family is a very common weed in many parts of the world. Cocklebur is an annual and has brown, hard, woody fruits, 1.0-3.5 cm long, with hooked spines. Each fruit of the plants contains two seeds. The plant has some medicinal properties and has been used in traditional medicine. Also, the researches showed that X. strumarium has some biological properties such as anti-ulcerogenic, anti-inflammatory, diuretic, antifungal etc. Its seed has high oil content. According to results of studies on biodiesel properties of the oil; X. strumarium is a promising species as renewable resource for biodiesel production.

Key Words: Xanthium L., weed, seed oil, biodiesel, medicinal uses


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.03494

Referanslar


Agharkar, S.P. 1991. Medicinal Plants of Bombay Presidency. Sci. Pub., Jodhpur, India, 230s.

Aktürk, Z. 2010. İnsan Sağlığı Açısından Biyokütle Enerjisi ve Miscanthus x giganteus. Konuralp Tıp Dergisi, 2(1): 41-45.

Alpaslan, P. 2013. Xanthium L. Bitkisinde Biyolojik Aktif Bileşiklerin İzolasyonu, Yapıların Aydınlatılması ve Asetilkolinesteraz ve Butirilkolinesteraz İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, Yüksek Lisans Tezi, 129s.

Anonim. 2015. http://www.tubives.com/index.php?

sayfa=1&tax_id=4679, Türkiye bitkileri veri servisi (Erişim tarihi: 24.11.2015).

Auld, B.A., McRae, C.F., Say, M.M. 1988. Possible Control of Xanthium spinosum by a Fungus. Agr., Ecosystem and Environment, 21: 219-223.

Auld, B.A., Ridings, H.I., Say, M.M., Andrew, J. 1990. Field Applications of Colletotrichum orbiculare to control Xanthium spinosum. Agriculture, Ecosystem and Environment, 32: 315- 323.

Bükün, B. 2011. Sesame (Sesamum indicum L.) Yield Loss Estimation With Common Cocklebur (Xanthium strumarium L.) Interference. Journal African Journal of Biotec., 10(71): 15953-15958.

Bükün, B. 2012. Enerji Bitkilerinde Yabancı Ot Sorunları ve Neden Oldukları Kayıplar. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8(3): 279-285.

Cheng Jiang, R., WeiHe, X., Silva, J.A.T. 2012. Potential of Five Plants Growing on Unproductive Agricultural Lands as Biodiesel Resources. Renewable Energy, 41(1): 191-199.

Davis, P.H., Mill, R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands (supplement), Edinburg University Pres, Vol.10.

Deniz L., Serteserb, A., Kargıoğlu M. 2010. Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri. AKÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1): 57-72.

Duru, M.E., Çakır, A., Kordali, Ş., Zengin, H., Harmandar, M., Izumui, S., Hirata, T. 2003. Chemical Composition and Antifungal Properties of Essential Oils of Three Pistacia species. Fitoterapia, 74(1-2):170-176.

Dwivedi, S.K., Kıshore, N., Dwivedi, S.K. 1990. Fungitoxicity of Some Essential Oils Againts Macrophomina phaseoline. Indian Per. 43(1): 20-21.

Fei, C., Hanna, M.A., Dejing, Z., Hu, L., Quan, Z., BaoAn, S., Song, Y. 2013. Production of Biodiesel from Non-edible Herbaceous Vegetable Oil: Xanthium sibiricum Patr. Bioresource Technology, 140: 435-438.

Gençtan, T. 2013. Ekoloji ve Tarım. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ.

Güner A., Aslan S., Ekim T., Vural M., Babaç M.T. (edlr.) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 216s.

Hsu, F.L., Chen, Y.C., Cheng, J. T. 2000. Caffeic Acid as Active Principle From The Fruit of Xanthium strumarium to Lower Plasma Glucose in Diabetic Rats. Planta Med., 66 (3): 228-230.

Kim, Y.S., Kim, J.S., Park, S.H., Choi, S.U., Lee, C.O., Kim, S.K., Kim, Y.K., Kim, S.H., Ryu, S.Y. 2003. Two Cytotoxic Sesquiterpene Lactones from the Leaves of Xanthium strumarium and Their In Vitro İnhibitory Activity on Farnesyltransferase, Planta Med., 69(4): 375-377.

Melikoğlu, G., Kurtoğlu, S., Kültür, Ş. 2015. Türkiye’de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler. Marmara Pharmaceutical J., 19(1): 1-11.

Moore, J.E., Wolfe, J.D., Franklin, S.B. 2014. Growth Responses of Different Aged Individuals of Xanthium strumarium L. in Flooded Conditions. Journal of The Torrey Botanical Soc., 141(1): 72-79.

Nagel, J. M., Wang, X. Z., Lewis, J. D., Fung, H. A., Tissue, D. T., Griffin, K. L. 2005. Atmospheric CO2 Enrichment Alters Energy Assimilation, Investment and Allocation in Xanthium strumarium. Journal New Phytologist, 166(2): 513-523.

Pandey, D.K., Tripathi, N.N., Tripathi, R.D., Dixit, N. 1982. Fungitoxic and Phytotoxic Properties of The Essential Oils of Hyptis suaveolens. Journal of Plant Disease and Protection, 89 (6): 344-349.

Romeroa, M., Zanuyb, M., Rosellc, E., Cascanteb, M., Piulatsc, J., Font-Bardiad, M., Balzarinie, J., De Clerqe, E., Pujola, M.D. 2015. Optimization of Xanthatin extraction from Xanthium spinosum L. and Its Cytotoxic, Anti-Angiogenesis and Antiviral Properties. Eur. J. of Medicinal Chem., 90:491- 496.

Ronald, J. 1992. Xanthium strumarium. In: Fire Effects Information System. http://www.fs.fed.us/database/ feis/plants/forb/xanstr/all.html (Erişim: 20.11.2015).

Sarı, A. O., Oğuz, B., Bilgiç, A., Tort, N., Güvensen, A., Şenol, S.G. 2010. Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. Anadolu, J. of AARI, 20(2): 1- 21.

WeiHe, X., Cheng Jiang, R. 2010. Oil Contents and Relative Components of Fatty Acid in The Seeds of Five Energy Plants. Renew. En. Res. 28(2): 62-66.