Tıbbi Olarak Kullanılan Bazı Yabancı Ot Tohumlarının Çimlenmeleri Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri

Ayşe Özlem TURSUN, Kenan Sinan DAYISOYLU, Nihat TURSUN
2.794 443

Öz


 

ÖZET: Çalışma; Senecio vulgaris L., Taraxacum officinale L. ve Tragopogon pratensis L. tohumlarının çimlenmesi üzerine sıcaklık, bekleme süresi, pH, ışık ve tuzun etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda S. vulgaris 15, T. officinale 20 ve T. pratensis ise 100C’de, bekleme süresinde her üç tohumda 6 ay, pH açısından pH 7, S. vulgaris ve T. officinale 16 saat aydınlık/ 8 saat karanlık, T. pratensis ise 24 saat karanlık, tuz istekleri bakımından ise kontrolde en fazla çimlenme oranına sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi yabancı otlar, sıcaklık, ışık, pH, tuz

 

Effects of Different Practices on Seed Germination of Some Weeds Which is used as Medical

 

ABSTRACT: Study was conducted to determine the effect of temperature, scarification, the pH, light duration and salt concentration on Senecio vulgaris L., Taraxacum officinale L. and Tragopogo pratensis L. seeds. In the study results were determined the highest germination rate in 150C for S. vulgaris, 200C for T. officinale and 100C for T. pratensis,  at each of the three seeds in 6 months in waiting period, 7 for pH, 16 hours light / 8 hours dark for S. vulgaris and T. officinale, 24 hours darkness for T . pratensis and in control for salt concentration in each of the three seeds. In case of the culture of these three weeds which used medical should be taken into the consideration to these conditions.

Key Words: Medicinal weeds, temperature, light duration, pH, salt concentration


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.59475