Kahramanmaraş İli Badem Ağaçlarında Bakla Zınnı (Epicometis Hirta (Poda, 1761)) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı Tuzaklarla Yakalanması Üzerine Araştırma

Özcan Murat ASLAN, Mahmut Murat ASLAN
2.886 487

Öz


Özet: Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Yöresi sınırları içerisinde bulunan 172 dekar Ferraduel çeşidi badem (Prunus amygdalus Batsch) bahçesinde Şubat 2015 ile Haziran 2015 tarihleri arasında farklı tuzak tipleri ile Epicometis hirta (Poda, 1761)nın yakalanma etkinliğinin araştırılması üzerine yapılan çalışmayla, farklı tipteki tuzakların etkisi ortaya konulmuştur. Çalışmada 4 tuzak tipi kullanılmıştır. Toplam 35 tuzakla yapılan 12 sayım sonucunda 8.762 adet Epicometis hirta (Poda, 1761) rastlanmıştır. Zararlının en fazla huni tipi tuzaklara yöneldiği tespit edilmiştir. Ayrıca zararlının Mart ayının ilk haftasında günlük hava sıcaklığının ortalama 9-10 °C olduğu zamanlarda çıkış yapmaya başladığı, Mart ayının sonu ile Nisan ayı ortasına kadar olan süreçte popülasyonunun en yoğun olduğu tespit edilmiştir. Bu bölge için zararlının, bitkinin fenolojik dönemi olarak çiçek döneminde zarar yaptığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Epicometis hirta, badem, farklı tuzaklar, Kahramanmaraş

 

The Activity of Catching Epicometis Hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae) with Different Trap Types on Almond Trees in Kahramanmaraş Province

Abstract: This study was conducted to observe the affect of different trap types on catching activities of Epicometis hirta (Poda, 1761)) in a 172 Ferraduel variety almond tree (Prunus amygdalus Batsch) orchyard between February 2015 and June 2015 in Karacasu, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Four different types of trap were used in the study. Total of 8.762 Epicometis hirta (Poda, 1761)) were catched at the end of 12 countings in 35 traps totally. It is observed that insect pests were mostly tend to prefer the cone shape traps.. Besides, it is also observed that insect pests appear in the first week of March when the daily temperature was about 9-10°C or above at the end of March and the middle of April. During this times in this region, the population was on peek and concequentely they damage plant in florescence of phenological  period.

Key Words: Epicometis hirta, almond, varies trap types, Kahramanmaras 


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.83030