Balık Unu Yerine Kısmen Kullanılan Akasya (Acacia karroo) Tohumu Ununun Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularında Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Fatma Nida ÇOBAN, Mehmet ORUÇ, Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR
3.502 678

Öz


ÖZET: Akasya (Acacia karroo) tohumu ununun sazan (Cyprinus carpio) balıklarının pratik diyetlerinde protein kaynağı olarak kullanılabilirliğini belirlemek için laboratuvar koşullarında, 60 günlük besi denemesi yürütülmüştür. Akasya tohumu diyetlere %5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında katılmıştır. Bu diyet grupları büyüme parametreleri bakımından balık unu ve soya unu ağırlıklı diyetle beslenen kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Denemede canlı ağırlık kazanımı bakımından %5, 10 ve 15’lik diyet grupları ile kontrol grupları arasında fark görülmezken (P>0.05), %20 ve 25’lik diyet gruplarında büyüme kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur (P<0.05). Yüksek oranlarda (>%15) akasya tohumu içeren diyetlerle beslenen balıklarda yağ oranı diğer gruplara göre düşük çıkmıştır (P<0.05). Akasya tohumunun sazan (Cyprinus carpio) balıklarının diyetlerine %15’e kadar katılması balık büyümesi açısından herhangi bir sakınca yaratmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sazan, Cyprinus carpio, akasya, Acacia karroo, vücut kompozisyonu, büyüme

Effect of Partial Substitution of Fish Meal with Acacia (Acacia karroo) Seed Meal on Growth and Body Composıtıon Profil of Carp (Cyprinus carpio) Fry

ABSTRACT: A 60-day laboratory growth experiment was carried out to determine the potential nutritive value of acacia (Acacia karroo) seed meal as a dietary protein source of carp (Cyprinus carpio) fingerlings. Acacia seed meal was included in the diets at different levels %5, 10, 15, 20 and 25. The growth parameters of fish feed these diets were compared to fish feed a fish meal and soybean meal based control diet. On the basis of the observed weight gain control, %5, 10 and 15 diets were similar and significantly better than the other groups (%20, 25) (P>0.05). Fish feed diets %20, 25 showed significantly reduced growth performance compared to that with control diets. Fish feed diets containing higher levels (>%15) acacia seed had significantly lower whole body fat content.
Acacia seed can be used up to %15 of diet as protein source in diets of carp without any adverse effects.
Key Words: Carp, Cyprinus carpio, Acacia, Acacia karroo, Body composition, growth


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.34476

Referanslar


Aksnes, A., Mundheim, H., Toppe, J., Albrektsen, S., 2008. The Effect of Dietary Hydroxypoline Supplementation on Salmon (Salmo salar L.) Fed High Plant Protein Diets. Aquaculture, 275(1-4): 242-249.

AOAC, 1990. Oficial Methods of Analysis (15th ed.) Association of Official Analytical Chemists, Washington DC, USA. s. 69-88.

Becker, K., Makkar, H.P.S., 1999. Effects of Dietary Tannic Acid and Quebracho Tannin on Growth Performance and Metabolic Rates of Common Carp (Cyprinus carpio L.). Aquaculture, 175:327-335.

Büyükçapar, H.M., 2012. Growth Performance and Body Composition in Mirror Carp (Cyprinus carpio) Fed Culban Seed (Vicia peregrina) With Different Heat Treatments. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(3):389-394.

Büyükçapar, H.M., Kamalak, A., 2010. Nutritive Value of Wild Pea (Pisum elatius) Seed as a Dietary Protein Source for Fingerlings of Mirror Carp (Cyprinus carpio). The Israeli Journal of Aquaculture, 62(4):272-280.

Cowey, C.B., 1994. Amino Acid Requirements of Fish: A Critical Appraisal of Present Values. Aquaculture, 124:1-11.

Doğan, G., Erdem, M., 2008. Balıklarda protein metabolizması. Journal of Fisheries Sciences. 2 (1): 30-40.

Emre, Y., Sevgili, H., Sanli, M., 2008. Partial Replacement of Fishmeal with Hazelnut Meal in Diets for Juvenil Gilthead Sea Bream (Sparus aurata). The Israeli Journal of Aquaculture, 60(3):198-204.

Erdoğan, F., 2008. Alabalık yemlerinde alternatif protein kaynakları kullanımı ve kültür balıkçılığının geleceği açısından önemi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 4(1-2):74-85.

Hossain M.A., Focken U., Becker K., 2001. Evaluation of an Unconventional Legume Seed, Sesbania aculeata, as a Dietary Protein Source for Common Carp (Cyprinus carpio). Aquaculture, 198:129-140.

Hossain, M.A., Focken, U., Becker, K., 2002. Nutritional Evaluation of Dhannincha (Sesbania aculeata) Seeds as a Dietary Protein Source for Tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Research, 33(9):653-662.

Ketola, H.G., 1982. Amino Acid Nutrition of Fishes: Requirements and Supplementation of Diets. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry. 73(1): 17-24.

Korkut, A.Y., Kop, A., Demirtaş, N., Cihaner, A., 2007. Balık beslemede gelişim performansının izleme yöntemleri. Ege Üniversitesi Su ürünleri Dergisi, 24 (1-2): 201-205.

Krogdahl, A., Lea, T.B., Olli, J.J., 1994. Soybean Proteinase Inhibitors Affect Intestinal Trypsin Activities and Amino Acid Digestibilities in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Comparative Biochemistry and Physiology, 107A, 215-219.

NRC, 1993. Nutrient Requirement of fish. National Academy Press, Washington DC. s. 114.

Pereira, T.G., Oliva-Teles, A., 2002. Preliminary Evaluation of Pea Seed Meal in Diets for Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Juveniles. Aquaculture Research, 33, 1183-1189.

Santiago, C.B., Lovell, R.T., 1988. Amino Acid Requirements for Growth of Nile Tilapia. J. Nutr. 112, (12), 1540-6.

Wilson, R.P., Halver, J.E., 1986. Protein and Amino Acid Requirements of Fishes. Annual Review of Nutrition, 6:225-244.

Yeşilayer, N., Kaymak, İ.E., Gören, H.M., Karslı, Z., 2013. Balık yemlerinde balık ununa alternatif bitkisel protein kaynaklarının kullanım olanakları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 4, 12-30.

Yiğit, N.Ö., Dulluç, A., Koca, S.B., Didinen, B.I., 2013. Aynalı sazan (Cyprinus carpio, L. 1758) yemlerinde soya küspesi yerine kanola küspesi kullanımının büyüme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 19:140-147.