Siyah Alaca Sığırlarda Bazı Meme ve Vücut Ölçüleri ile Somatik Hücre Sayıları Arasındaki İlişkiler

Sıraç YAVUZ, Ali KAYGISIZ
2.553 525

Öz


ÖZET: Bu çalışmada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAYMER)’nin uygulama ve geliştirme çiftliğinde yetiştirilen 29 baş Siyah-Alaca süt sığırların süt verimi, somatik hücre sayısı ile bazı meme ve vücut ölçüleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Süt örnekleri ve somatik hücre sayısı ölçümleri Aralık 2012 ve Kasım 2013 tarihleri arasında ayda bir defa sabah ve akşam sağımında alınmıştır. Araştırmada, 305 günlük süt verimi genel ortalaması 3111±133.5 kg, somatik hücre sayısı ortalaması 419.88±67.5*103 adet/ml ve logSHS değeri 2.44±0.69 olarak bulunmuştur. Süt verimi ile somatik hücre sayısı arasındaki ilişki istatiksel olarak önemli bulunmamıştır (P>0.05). Kontrol aylarına göre ortalama logSHS değeri en düşük 2.425±0.138 (Mayıs) ve en yüksek logSHS değeri ise 2.557±0.142 (Mart) olarak bulunmuştur. Meme özelliklerinden, ön meme başları çapı, arka meme başları arası mesafe ve arka meme başları uzunluğu ile somatik hücre sayısı arasında önemli ilişkiler tespit edilmiştir (P<0.05). Ayrıca, ön meme başları çapı ile süt verimi arasındaki ilişki de önemli bulunmuştur (P<0.05).

Anahtar Kelimeler: Siyah-Alaca, Süt verimi, Somatik hücre sayısı, Meme ölçüleri, Vücud ölçüleri, Korelasyon

 

The Relationship Between Some Body and Udder Measurements with Somatic Cell Count in Holstein Cows

 

ABSTRACT: In this research, the relationship among milk yield, somatic cell count and linear type traits were examined to the 29 head Holstein Friesian cows reared at the Kahramanmaraş Sütçü İmam University’s Animal Progressing and Practicing Farm (HAYMER). The relationship among milk yield, somatic cell count and linear type traits were searched. Somatic cell counts were determined from collecting milk samples on December 2012 to November 2013 in morning or evening milking time once a month. In this study, average 305 days milk yield was determined as 3111±133.5 kg, 2.44±0.69 logshs somatic cell count average was 419.88±67.5*103  cell/ml and the relationship among milk yield, logshs and somatic cell count wasn’t found statistically significant. Logshs lowest average value of 2.425±0.138 compared to the control month (May) and the highest logshs value of 0.142±2.557 (March), respectively. From teat measurements, the relationships among somatic cell and front teats diameter, rear teats distance, rear teats length was detected significant (P<0.05). Also, the relationship between the diameter of the front teats in milk yield was significant (P<0.05).

Key Words: Milk yield, Somatic cell count, Body and teats measurements


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.11710