Kahramanmaraş İlinde Yetiştirilen Biberlerde Biber Bakteriyel Leke Hastalığının Etmeninin Belirlenmesi

Ayşegül ŞAHİN, Mustafa KÜSEK
2.010 471

Öz


ÖZET: Bu çalışmada biberin yoğun olarak yetiştirildiği Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde biber bakteriyel leke hastalığı simptomu gösteren bitkilerden bakteriyel etmenler izole edilmiştir. Elde edilen bu bakterilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerine göre klasik tanılaması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda sürvey alanlarındaki biber bitkilerinden izole edilen 103 bakteri izolatının 100 tanesi Xanthomonas axonopodis pv. axonopodis olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tanılama, biber, Xanthomonas axonopodis pv. axonopodis

 

Determination of Pepper Bacterial Spot Disease Agent on Pepper Plants Growing in Kahramanmaras Province

 

ABSTRACT: In this study, bacterial agents were isolated from pepper plants showing symptoms of bacterial spot disease in Gaziantep and Kahramanmaras provinces. The obtained bacterial isolates were identified according to the classical, diagnostic procedures such as morphology, physiological and biochemical characteristics. From pepper plants 103 bacterial strain were isolated and 100 bacterial colonies of these isolates were determined as Xanthomonas axonopodis pv. axonopodis.

Key Words: Diagnostics, pepper, Xanthomonas axonopodis pv. axonopodis 


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.24597