Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Maraş Tarhanası Tüketim Biçimlerinin Belirlenmesi

Elife KAYA, Zümrüt Hatice ŞEKKELİ, Fatma Betül TEKİN, Tuba KARABEKMEZ ERDEM
3.033 811

Öz


ÖZET: Bu çalışma Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Maraş tarhanası tüketim biçimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Meslek Yüksekokulunun 24 bölümünde eğitim gören 435 öğrenci ile yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak veriler elde edilmiş, elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programı kullanılmış, tanımlayıcı istatistiksel analizler uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; Maraş tarhanasının çorba ve çerez olarak tüketiminin yapıldığı, çerez olarak tüketenlerin çorba olarak tüketenlere kıyasla çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Maraş tarhanası çerez olarak, başta ceviz olmak üzere fındık, fıstık gibi kuruyemişler ile birlikte de tüketilmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin büyük bir kısmı (%69,3) tarhanayı bir tür cips olarak görmekte ve bu anlayışla da tüketmektedir. Araştırma bulguları Maraş tarhanasının,  genç tüketicilerin tüketme alışkınlıklarını olumlu yönde etkileyecek sağlıklı bir alternatif olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile doğru bir tanıtım yapılmasıyla halinde ulusal pazarda yaygınlaştırılması mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Maraş tarhanası, Tüketim Biçimleri, Çerez gıda

The Determination of Maraş Tarhana Consumption Types in Kahramanmaraş Vocational School Students

ABSTRACT: The purpose of this study is to determine the types of Maraş tarhana's consumption among the students in different departments of Kahramanmaraş Vocational School. This study were applied the techniques face to face interviews with 435 students who receive training in 24 departments of Vocational School. SPSS package program and descriptive statistical analysis were used for statistical analysis of data obtained. According to the study results; Maraş tarhana are consumed as soup and a snack. As compared with the consumption of Maraş tarhana soup, it is considered to be more common the consumption as a snack. Maraş tarhana is consumed as a snack with nuts (such as walnuts, hazelnuts, peanuts). The mostly of Vocational school students have thought that tarhana as a kind of chips (%69,3) and are consumed with the intention of chips. The research findings to show that Maraş tarhana will be a healthy alternative to effect positively consuming habits of young consumers. Therefore, it will be possible to expand into the national market with a correct promotion.

Key Words: Maraş Tarhanası, Types of Consumption, Snack Food


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.20041