Evaluation of Fruit Characteristics of Blackberry Genotypes Grown in Eastern Mediterranean

Mürüvvet ILGIN
2.400 505

Öz


ABSTRACT: Fruit characteristics of some blackberry genotypes such as erect, semierect and trailing thornless and one thorny blackberry were evaluated at Kahramanmaras province in Eastern Mediterranean region of Turkey. Six cultivars (‘Jumbo’, ‘Nessy’, ‘Navaho’, ‘Chester Thornless’, ‘Arapaho’ and ‘Cherokee’ (thorny) and four selections (‘Bursa1’,  ‘Bursa2 ’, ‘Bursa3’ and ‘Bartın’) were characterized during 2002 and 2003 growing seasons. In this study fruit weight, total soluble solid (TSS) content, fruit acidity, pH, flavor, firmness, first flowering date and harvest period were observed. The first date of flowering was observed in the second week of May. ‘Jumbo’ cultivar showed wider harvesting period than other cultivars. Heaviest fruit set was shown by ‘Navaho’ in 2002 while ‘Jumbo’ and ‘Arapaho’ in 2003.

Key Words: Rubus sp. L., fruit characteristics, Kahramanmaras

 

Doğu Akdeniz’de Yetişen Böğürtlen Genotiplerinin Meyve Karakterlerinin Değerlendirilmesi

 

ÖZET: Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Kahramanmaraş ilinde dik, yarı dik ve sürünücü 9 dikensiz ve 1 dikenli böğürtlen çeşidinin meyve karakterleri değerlendirildi. 2002-2003 de 6 çeşit (‘Jumbo’, ‘Nessy’, ‘Navaho’, Chester Thornless’, ‘Arapaho’ ve ‘Cherokee’ (dikenli) ve 4 seleksiyon (‘Bursa1’, Bursa2’, ‘Bursa3’ ve ‘Bartın’) çeşidi araştırıldı. Verim, meyve ağırlığı, suda çözünebilir toplam kuru madde, meyve asitliği, pH, tad, sertlik, çiçeklenme başlangıcı ve hasat periyodu kayıt edildi. İlk çiçeklenme mayısın ikinci haftası görüldü. ’Jumbo’ çeşidinin hasat periyodunun diğerlerinden daha uzun olduğu belirlendi. 2002 yılında en iri meyveler ‘Navaho’ çeşidinden elde edilirken, 2003 yılında ‘Jumbo’ ve ‘Arapaho’dan elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Rubus sp. L., meyve karakterleri, Kahramanmaraş


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.91417