Gaziantep İlinde Antepfıstığı Üretim Ekonomisi Araştırması

Ümran ELDOĞAN, Ahmet ŞAHİN
2.186 436

Öz


ÖZET: Bu çalışmanın amacı Gaziantep ilinde antepfıstığı üretiminin sosyo-ekonomik yapısını analiz etmektir. Araştırmanın ana materyalini 91 üretici ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre işletmelerde antepfıstığı arazi varlığı ortalama 84.4 da, dekara düşen ağaç sayısı 14.4 adet/da, ortalama dekara verim 68.4 kg/da ve ortalama ağaç verimi 7.74 kg/adet olarak saptanmıştır. İncelenen işletmelerde ortalama Brüt Kâr 33890.79 TL, dekara Brüt Kâr 401.55 TL/da ve ağaç başına Brüt Kâr 27.33 TL/adet olarak saptanmıştır. Üreticilerin %98.5’i ürününü hasattan sonra kurutarak sattıkları tespit edilmiştir. Antepfıstığı üretimini geliştirmeye yönelik teknik, sosyal ve ekonomik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler:  Antepfıstığı, Gaziantep, Brüt Kâr, Üretim Ekonomisi

 

Pistachio Production Economics Research in Gaziantep Province

 

ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze the social and economic structure in Gaziantep pistachios production. The main material of this study consisted of data obtained from surveys made by 91 producers. The results show an average 8.44 ha of land of pistachio farms, the number of trees per hectare 41.4 number/ha, the average yield per hectare 684 kg /ha and the average yield of the tree is 7.74 kg /number, respectively. Gross Profit 33890.79 TL per the studied farms, hectares Gross Profit 4015.5 TL/ha and Gross Profit per tree 27.33 TL/number respectively. Producers 98.5% of product selling drying after harvest. Pistachio production to improve the technical, social and economic studies are needed.

Key Words: Pistachio, Gaziantep, Gross Profit, Production Economics


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.22332