Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi

Tayfun KORUCU, Ali AYBEK, Fatih SİVRİKAYA, Enes GÜRLEK, Cengiz MERT, Begüm KOZAK
2.405 508

Öz


ÖZET: Bu araştırmada; TUIK verileri kullanılarak, 2008-2013 yıllarında Kahramanmaraş ilinin ilçeleri bazında ve il genelinde, tarımsal mekanizasyon düzeyi gösterge değerleri (kW/ha, traktör/1000 ha, ha/traktör, alet-makine/traktör, kW) belirlenmiş, bu gösterge değerlerinin yersel değişim haritaları ve grupları oluşturularak değerlendirilmiştir. 2008 ve 2013 yılları TUIK verilerine göre Kahramanmaraş ilinin toplam traktör sayısı 10 561-12 165 adet olup ortalama traktör gücü değerleri 41.5-40.59 kW dır. Üretim alanları değerleri 366 251-359 578 ha ve tarım alet-makine sayıları ise 48 734-62 848 adet`tir. Kahramanmaraş ilinin mekanizasyon düzeyi gösterge değerleri ortalaması, 1.21 - 1.37 kW/ha, 28.84-33.83 traktör/1000 ha, 34.68-29.56 ha/traktör ve 4.61-5.17 alet-makine/traktör`dür. Türkiye`nin mekanizasyon düzeyi gösterge değerleri ortalaması ise 1.98-2.37 kW/ha, 44.02‑52.23 traktör/1000 ha, 22.71-19.15 ha/traktör ve 5.28-5.09 alet-makine/traktör’dür. 2013 verilerine göre Kahramanmaraş ili ilçeler bazında değerlendirildiğinde; birim alana düşen traktör gücü bakımından en yüksek değere 2.97 kW/ha ile Andırın, en düşük değere ise 0.76 kW/ha ile Göksun ilçesi sahiptir. 1000 ha alana düşen traktör sayısı bakımından 79.49 traktör/1000 ha ile Çağlayancerit en yüksek, 22.37 traktör/1000 ha ile Göksun ilçesi en düşük değerlere sahiptirler. Traktör başına düşen tarım alanı bakımından en düşük değere 12.58 ha/traktör ile Çağlayancerit ve en yüksek değere 44.70 ha/traktör ile Göksun ilçesi sahiptirler. Traktör başına düşen alet-makina sayısı (alet-makine/traktör) dikkate alındığında en yüksek değere 6.45 alet-makine/traktör ile Pazarcık, en düşük değere ise 2.55 alet-makine/traktör ile Çağlayancerit ilçesi sahiptir.

Anahtar kelimeler: Tarımsal mekanizasyon düzeyi, yersel haritalama, Kahramanmaraş

 

The Mapping and Evaluating of Agricultural Mechanization Level of Kahramanmaras

 

ABSTRACT: In this study, using data from TUIK (Turkish Statistical Institute) for the years 2008-2013, indicators of agricultural mechanization level (kW/ha, tractors/1000 ha, ha/tractor, equipment-machine/tractor, kW) have been summarized for the Kahramanmaraş province and its districts as a whole. Spatial maps and groups of change have been established and evaluated. Total tractor numbers and the mean tractor power for Kahramanmaraş were respectively 10 561-12 165 and 41.5-40.59 kW for the years 2008 and 2013. Total cultivated area were 366 251-359 578 ha and the quantity of equipment was also 48 734-62 848 for the years 2008 and 2013. Kahramanmaraş`s agricultural mechanization indicators were 1.21-1.37 kW/ha, 28.84‑33.83 tractor/1000 ha, 34.68-29.56 ha/tractor and 4.61-5.17 equipment/tractor. Turkey`s agricultural mechanization indicators were also 1.98-2.37 kW/ha, 44.02‑52.23 tractor/1000 ha, 22.71-19.15 ha/tractor and 5.28-5.09 equipment- machine/tractor for the years 2008 and 2013. According to the TUIK data base for the year 2013, the tractor power per unit of cultivated land was the highest in Andırın district (2.97 kW/ha) and the lowest in the Göksun district (0.76 kW/ha). The highest and the lowest values for number of tractors per unit of 1000 ha cultivated land were respectively in the Çağlayancerit district with 79.49 tractors/1000 ha and in the Göksun district with 22.37 tractors/1000 ha. The amount of cultivated land per tractor was the lowest in the Çağlayancerit district (12.58 ha/tractor) and the highest in the Göksun district (44.70 ha/tractor). The quantity of equipment per each tractor (equipment-machine/tractor) ranked the highest in the Pazarcık district (28.66 equipment-machine/tractor) and the lowest in the Çağlayancerit district (5.55 equipment-machine/tractor).

Keywords: The agricultural mechanization level, spatial mapping, Kahramanmaraş

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.80097