X-Işını’nın Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera Noctuidae)’nın Larvalarında Depolanan Protein, Karbohidrat ve Lipit Miktarına Etkisi Üzerine Araştırma

Hatice AVAN AKSOY, Cengiz BAHADIROĞLU, Rukiye KAYABAŞI
1.997 460

Öz


ÖZET: Bu çalışmada X-ışını farklı (50-200 Gy) dozlarının S. nonagrioides larvalarında depolanan protein, karbonhidrat ve lipit miktarlarına etkileri araştırılmıştır. Uygulanan dozlar arasında en iyi sonuç 150 Gy elde edilmiş, birey başına düşen toplam protein miktarı 1.86 mg (kontrolde 1.45 mg); karbonhidrat 0,39 mg (kontrolde 0.32 mg) ve lipit miktarı ise 0.71 mg ( kontrolde 0.55 mg)  olarak kayıt edilmiştir. Böylece; larvalarda protein, karbonhidrat ve lipit içeriklerinin doz artışına bağlı olarak yükseldiği ve özellikle 150 Gy’de en yüksek seviyeye ulaştığı saptanmıştır. Belirtilen moleküllerin artışı S. nonagrioides fizyolojik ve biyokimyasal aktivitelerinde bozukluklara neden olarak biyolojik evrelerinin sekteye uğramasına ve en önemlisi larvaların pupa evresine geçmesine engel olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: S. nonagrioides, X-ışını, Protein, Karbohidrat, Lipit

 

Research on Effects of X-ray the Stored Protein, Carbohydrate and Lipid in Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae) Larvae

ABSTRACT: In this study were investigated effects of the different X-ray (0-200 Gy) dose on amounts of proteins, carbohydrates and lipids of larvae of S. nonagrioides. The values of per invidual at 150 Gy were 1.86 mg (1.45 mg in control); carbohydrate 0.39 mg (0.32 mg in control) and lipit 0.71 mg (0.55 mg in control). Thus, The contents of protein, carbohydrate and lipid on larvae increment due to the increase doses and in particular 150 Gy was found that the highest level is reached. As these molecules cause disturbances in physiological and biochemical activity of S. nonagrioides is prevented to pass through the pupal stage of the larvae most importantly and disruption of biological stages.

Key Words: S. nonagrioides, X-ray, Protein, Carbohydrate, Lipid


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.63348