Küçük İşletmeler İçin Basit Bir Önden Asılır Tip Çatallı Yükleyici

Selçuk ARSLAN, İSA AYDIN
2.013 416

Öz


ÖZET: Bu çalışmada küçük ve orta güçlü tarım traktörüne önden bağlanabilecek bir çatallı istifleyicinin boyutlandırılması, yapımı ve traktör-çatallı yükleyici sisteminin çalışma özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tek katlı kızak sistemi olan ve 5880 N (600 kg) kaldırma kapasiteli bir çatallı yükleyici yapılmıştır. Çatallı yükleyici hidrolik sistemi; kaldırma silindiri, eğim silindiri, yön kontrol valfleri, manometre ve hidrolik hortumlardan oluşmaktadır. Mekanik sistem ise çatallar, tabla ve kaldırma kızaklarından oluşmuştur. Tasarlanan ön ataşman ise, çatallı yükleyicinin kolaylıkla traktöre monte edilebilmesini sağlamaktadır. Çatallı yükleyicinin yükleme yüksekliği 1850 mm, öne ve arkaya eğim açısı 11°’dir. Yük kaldırma hızı yüke bağlı olarak 0.05–0.2 m s-1, indirme hızı ise 0.01-0.35 m s-1 arasında değişmektedir. Kaldırma süresi motor devrine bağlı olarak 9-39 s, indirme süresi ise 5-20 s arasındadır. Sistem; 0° ve 10° zemin eğiminde test edilmiştir ve en büyük yük (5880 N) yükte 10° zemin eğimine kadar statik stabilitesini kaybetmemiştir. İmal edilen sistem kullanılarak 1960 N (200 kg) yükler çeşitli şekillerde taşınmış ve istiflenmiş, iş başarısı 50 m’ye kadar taşıma mesafesi içinde 4 ve 16.4 t h-1 arasında bulunmuştur. En büyük yük taşıma kapasitesinde çalışılması durumunda iş başarısı 36.7 t h-1’a kadar yükselmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Traktör, forklift, ataşman, tasarım, stabilite, iş başarısı

 

A Simple Front-Mounted Forklift For Small Farms

 

ABSTRACT: The purpose of this study was to dimension, construct, and determine the operational characteristics of a forklift that can be front-mounted to a small agricultural tractor. The forklift was manufactured with a single mast with 5880 N (600 kg) capacity. The hydraulic system of the forklift consisted of a lift cylinder, a tilt cylinder, directional control valves, a manometer, and hydraulic hoses. The mechanical system comprised the forks, fork carrier, and the mast. The attachment designed allows easy installation of the forklift to the tractor. Lifting height of the forklift was 1850 mm and the forward and backward tilt angle was 11°. The lifting speed ranged from 0.05 m s-1 to 0.2 m s-1 and lowering speed ranged from 0.01-0.35 m s-1 depending on the load. Lifting time was 9-39 s and lowering time was 5-20 s depending on the engine rotational speed of the tractor. The static stability of the system was tested on grounds with 0° and 10° inclinations and no stability problems were observed. Using the system developed, loads of 1960 N were stacked and transported in various ways and the capacity was found to be between 4 t h-1 to 16.4 t h-1 depending on the travel distance up to 50 m. Capacity of the system increased to 36.7 t h-1 in the case of maximum loading of the forklift.

Keywords: Tractor, forklift, attachment, design, stability, capacity 


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.06213