Ketencik Bitkisinin (Camelia sativa) Kanatlı Beslenmesinde Kullanılması

Tugay AYAŞAN
2.911 1.026

Öz


Kanatlı rasyonlarında mısır, soya küspesi ve balık unu gibi yem hammaddelerinin fiyatlarının artması, daha azpahalı olan alternatif kaynaklara olan ihtiyacı artırmıştır. Ketencik bitkisi biodizel kaynağı olarak son yıllardapopülaritesini artıran Brassica (Cruciferae) familyasından yağlı bir bitkidir. Biodizel üretimi için mısır ve diğeryağlı bitkilere olan yüksek talep düşünüldüğünde, protein ve enerji içeren alternatif yem kaynaklarının bulunması,broiler üretim maliyetini azaltacaktır. Bu derlemede ketencik bitkisi ile bu konuda kanatlı hayvanlar üzerindeyapılan besleme çalışmaları ele alınmıştır

Anahtar kelimeler


Ketencik, Broiler, Yumurtacı tavuk, Yem, Besleme

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.02874

Referanslar


Ajuyah, A.O., Lee, K.H., Hardin, R.T., Sim, J.S. 1991. Changes in the yield and in fatty acid composition of whole carcass and skeletal meat portions of broiler chickens fed full-fat oil seeds. Poultry Science, 70: 2304–2314. Anonymous, 2012.

http://agr.mt.gov/camelina/ (12.11.2011).

Aziza, A.E., Quezada, N., Cherian, G. 2010a. Feeding chickens: Effect on production performance and tissue fatty acid composition. Journal of Applied Poultry Research, 19: 157–168.

Aziza, A.E., Quezada, N., Cherian, G. 2010b. Antioxidative effect of dietary Camelina meal in fresh, stored or cooked broiler chicken meat. Poultry Science, 89: 2711–2718.

Bean, L.D., Leeson, S. 2003. Long-term effects of feeding flax seed on performance and egg fatty acid composition of brown and white hens. Poultry Science, 82: 388–394.

Cherian, G., Campbell, A., Parker, T. 2009. Egg quality and lipid composition of eggs from hens fed Camelina sativa. Journal of Applied Poultry Research, 18: 143–150.

Cherian, G. 2012. Camelina sativa in poultry diets: opportunities Makkar, and livestock feed-opportunities and challenges, FAO, pp: 303-310.

challenges. In: co-products H.P.S, as

Georgeta, C., Veronica, H., Viorica, T., Burcea, D. 2007. Use of dietary camelina (camelina sativa) seeds during the finishing period; effects on broiler performance and on the organoleptic traits of broiler meat. Zootehnie şi Biotehnologii, 40(1): 410–417.

Gonzalez, R., Leeson, S. 2001. Alternatives for enrichment of eggs and chicken meat with omega-3 fatty acids. Canadian Journal of Animal Science, 81: 295–305.

Hurtaud, C., Peyraud, J.L. 2007. Effects of feeding camelina (seeds or meal) on milk fatty acid composition and butter spreadability. Journal of Dairy Science, 90: 5134–5145.

Jaśkiewicz, T., Puzio, I., Sagan, A. 2010. The effects of dietary supplementation with CLA and Camelina sativa seeds oil on performance of broiler chickens. Acta Scientiarum Polonorum-Medicina Veterinaria, 9: 11-19.

Katar, D., Arslan, Y., Subaşı, İ. 2012. Ankara ekolojik koşullarında farklı ekim zamanlarının ketencik (Camelina sativa (l.) crantz) bitkisinin yağ oranı ve bileşimi üzerine Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (3): 84–90.

Kurt, O., Seyis, F. 2008. Alternatif yağ bitkisi: Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23 (2): 116– 120.

Koç, N., Önder, M. 2012. Biyodizel hammaddesi olarak ketencik. Biyoyakıt Dünyası. 16: 8–12. ISSN:1306– 9373.

Moriel, P., Nayigihugu, V., Cappellozza, B.I., Krall, Cammack, K.M., Hess, W. 2011. Camelina meal and crude glycerin as feed supplements for Journal of Animal Science, 89(12): 4314– 4324. J.M., Foulke, T., developing beef heifers.

Önder, M. 2013. Kop bölgesinde tarımı yapılabilecek yeni bir yağ bitkisi ketencik [camelina sativa (l.) crantz]. Sempozyumu, 14-16 Kasım 2013 Konya. Bölgesel Kalkınma Patterson, P. 2011.

Camelina meal for poultry.

http://www.bioenergy.psu.edu/shortcourses/2011win

tercrops/patterson_camelinamealvalue.pdf.

Pekel, Y., Patterson, P.H., Hulet, R.M., Acar, N., Cravener, T.L., Dowler, D.B., Hunter, J.M. 2009. Dietary camelina meal versus flaxseed with and without supplemental copper for broiler chickens: Live performance and processing yield. Poultry Science, 88: 2392–2398.

Pilgeram, A.L, Sands, D.C., Boss, D., Dale, N., Wichman, D., Lamb, P., Lu, C., Barrows, R., Kirkpatrick, M., Thompson, B., Johnson, D.L. 2007. Camelina sativa, a Montana omega-3 fuel crop. pp. 129–131, in: J. Janick and A. Whipkey (editors). Issues in New Crops and New Uses. ASHS Press, Alexandria, VA, USA.

Puzio, I., Jaśkiewicz, T., Sagan, A., Bieńko, M., Graboś, D. 2012. Effects of CLA and camelina sativa seed oil on bone properties ın broiler chickens. Bulletin of Veterinary Institute in Pulawy, 56: 93-97.

Ryhänen, E.L., Perttilä, S., Tupasela, T., Valaja, J., Eriksson, C., Larkka, K. 2007. Effect of camelina sativa expeller cake on performance and meat quality of broilers. Journal of the Science Food and Agriculture. 87(8): 1489–1494.

Szumacher-Strabel, M., Cieslak, A., Zmora, P., Pers- Kamczyc, Wójtowski, improved unsaturated fatty acids in ewe’s milk. Journal of the Science of Food and Agriculture. 91: 2031–2037. S., Staniszb, M.,

J. 20 Camelina sativa cake

Toncea, I., Necseriu, D., Prisecaru, T., Balint, L.N., Ghilvacs, M.I., Popa, M. 2013. The seed’s and oil composition of Camelia-first romanian cultivar of camelina (Camelina sativa, L. Crantz). Romanian Biotechnological Letters. 18(5): 8594–8602.

Zubr, J. 1997. Oil -seed crop: Camelina sativa. Industrial Crops and Products, 6: 113-119.