Dişi Etlik Piliçlerde Treonine Özgü Yem Seçiminin Performans Ölçütleri ve Karkas Özelliklerine Etkisi

Tugay AYAŞAN, Ferda OKAN
3.975 1.094

Öz


Bu çalışma treonine özgü yem seçiminin dişi etlik civciv ve piliçlerin performans ölçütleri ile karkasparametreleri üzerine etkilerini saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Denemede 1 günlük 30 adet Ross 308 dişi civcivbireysel olarak 2 muamele grubuna dağıtılmıştır. Sonuçlar yem seçiminin canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi veyemden yararlanma oranını etkilemediğini göstermiştir. Ayrıca karkas parametreleri de deneme gruplarındanistatistikî olarak etkilenmemiştir

Anahtar kelimeler


Dişi etlik piliç, Karkas, Performans, Treonin, Yem seçimi

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.43829

Referanslar


AOAC, 1995. Official methods of the association of official chemists, 16th ed, Patricia Cunniff, Gaithersburg, Maryland. Ayaşan, T. 2004. Etlik gereksinmesinin saptanması. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Adana. piliçlerde treonin

Ayaşan, T. 2005. Treonin aminoasidi, etkileri ve metabolizması. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 6(1): 66–68.

Ayaşan, T., Okan, F., Hızlı, H. 2009. Threonine responses of broilers from 22 to 42 days. International Journal of Poultry Science, 8(9): 862– 865.

Baylan, M., Canogulları, S., Ayasan, T., Sahin, A. 2006. Dietary threonine supplementation for improving growth performance and edible carcass parts in Japanese Quails. International Journal of Poultry Science, 5(7): 635-638.

Blas, J.C., Taboada, E., Nicodemus, N., Campos, R., Piquer, J., Mendez, J. 1998. Performance response of lactating and growing rabbits to dietary threonine content. Animal Feed Science and Technology, 70(1-2):151-160. Bocharov, A.V., Huang,

W., Vishniakova, T.G.,

Zaitseva, E.V., Frolova, E.G., Rampal, P., Bertolotti,

R. 19 Glucocorticoids up-regulate high affinity,

high density lipoprotein binding sites in rat hepatochyes.

Experimental, 44(6):730–738. Clinical and

Çiftçi, İ. 1999. Kanatlılarda treonin aminoasiti ve sentetik treonin. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı s: 294–299, İstanbul. Dozier, W.A., Moran, E.T., Kidd, M.T. 2001. Comparisons of male and female broiler responses to dietary threonine from 42 to 56 days of age. Journal of Applied Poultry Research, 10:53-59.

Gous, R.M., Bradford, M.M.V., Kobus, G.E. 1989. Choice feeding experiments with growing pigs. in: recent advances in animal nutrition in Australia, pp:147-154. Australia. Editor. Armidale,

Kidd, M.T., Kerr, B.J, Anthonya, N.B. 1997. Dietary interactions between lysine and threonine in broilers. Poultry Science, 76: 608-614.

Kidd, M.T., Zumwalt, C.D., Chamblee, D.W., Carden, M.L., Burnham, D.J. 2002. Broiler growth and carcass responses to diets containing l-threonine versus diets containing threonine from ıntact protein sources. Journal of Applied Poultry Research, 10:83- 89.

Kutlu, H.R. 1993. Kanatlı hayvanlarda yem seçimi tekniğine dayalı besleme uygulamaları. Teknik Tavukçuluk Dergisi, 80: 5–12.

Leeson, S., Caston, L.J. 1993. Production and carcass yield of broilers using free-choice cereal feeding. Journal of Applied Poultry Research, 2: 253-258. Morgan,

C.A., Kyriazakis, I., Lawrence, A.B.,

Chirnside, J., Fullam, H. 2003. Diet selection by

groups of pigs: Effect of a trained individual on the

rate of learning about novel foods differing in

protein content. Animal Science, 76: 101–109.

SAS, 1998. SAS user’s guide, statistics. SAS Institute Inc., Cary, NC.

Siegel, P.B., Picard, M., Nir, I., Dunnington, E.A., Willemsen, Responses of meat-type chickens to choice feeding of diets differing in protein and energy from hatch to market weight. Poultry Science, 76: 1183–1192.

Strakova, E., Jelinek, P., Suchy, P., Antoninova, M. 2002. Spectrum of amino acids in muscles of hybrid broilers during prolonged feeding. Czech Journal of Animal Science, 47(12): 519-526.

Suchy, P., Jelinek, P., Strakova, E., Hucl, J. 2002. Chemical composition of muscles of hybrid broiler chickens during prolonged feeding. Czech Journal of Animal Science, 47(12): 511–518.

Şenköylü, N. 1995. Modern Tavuk Üretimi. Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ders Kitabı 2. Baskı. Tekirdağ.

Yenice, E. 2005. Kanatlılarda yem tüketiminin kontrolü ve yem seçim mekanizması. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 6(1):64–65.

Yıldırım, H. 2003. Etlik piliçlerde yem seçimi kabiliyeti ve yetiştiricilikteki önemi. Doktora Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, 97s. Antakya.

Zarate, A.J., Moran, E.T., Burnham, D.J. 2003. Exceeding essential amino acid requirements and improving their balance as a means to minimize heat stress in broilers. Journal of Applied Poultry Research, 12(1): 37–44.