Tavuk Yumurtası ve Kolesterol Gerçeği

Derya AYDIN, Sami Musa RASHID, Rahim AYDIN
4.385 1.242

Öz


Tavuk yumurtası, iyi bir besin kaynağıdır ve sağlıklı beslenme için gereksinim duyulan birçok esansiyelamino asit ve yağ asitleri ile vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırır. Dünyada, özellikle de endüstriyelülkelerde, yüksek oranda ölüm nedeni olarak kabul edilen kalp-damar hastalıklarının (KDH) yüksek kolesteroliçeren gıdalardan ileri geldiğinin bildirilmesi, “kolesterol fobisi”ne neden olmuş ve yumurta tüketimini olumsuzyönde etkilemiştir. Buna rağmen yapılan çalışmalarda yumurta kolesterolü ile kan kolesterolü arasında kesin birilişki bulunamadığından Amerikan Kalp Birliği tarafından bugün kolesterol alımının günde ≤300 mg olmasıdurumunda insanların günde bir yumurta tüketilebileceği bildirilmektedir. Kolesterol artışına sebep olur korkusunedeniyle bugün istenen seviyede olmayan yumurta tüketiminin tavsiye edilmesi, insan beslenmesi açısından sonderece önemlidir

Anahtar kelimeler


Kan kolesterolü, KDH, kolesterol fobisi, yumurta tüketimi

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.89818

Referanslar


Al Ankari, A., Najib, H., Al Hozab, A. 1998. Yolk and serum cholesterol and production traits, as affected by incorporating a supraoptimal amount of copper in the diet of leghorn hen. Br. Poult. Sci. 39: 393-397.

Ayaşan, T., Okan, F., 2000. Kolesterol, Atherosclerosis ve Yumurta Üçgeni. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi. Kongre Kitabı s. 618-625. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Brown, L., Rimm, E.B., Seddon, J.M., Giovannucci, E.L., Chasan-Taber, L., Spiegelmen, D., Willnett W.C., Hankinson, S.E. 1999., A prospective study carotenoid intake and risk of cataract exraction in US men. Am. J. Clin. Nutr. 70: 517-524.

Çakır, S., Yalçın, S. 2004. Yumurta kolesterol düzeyine etki eden faktörler. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 44: 51-63.

Çelebi, Ş., Karaca, H. 2006. Yumurtanın Besin Değeri, Kolesterol İçeriği ve Yumurtayı n-3 yağ asitleri Bakımından Zenginleştirmeye Yönelik Çalışmaları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37: 257-265.

Elkin, R. G., Yan, Z., Zhong, Y., Donkin, S. S., Buhman, K. K., Story, J. A., Turek, J. J., Porter, R. E., Anderson, M., Homan, R., Newton, R. S. 1999. Select reductase inhibitors vary in their ability to reduce egg yolk cholesterol levels in laying hens through alteration of hepatic cholesterol biosynthesis and plasma VLDL composition. J. Nutr. 129: 1010-1019.

Elkin, R. G., Furumoto, E. J., Thomas, C. R. 2003. Assessment of egg nutrient compositional changes and residue in eggs, tissues, and excreta following oral administration of atorvastatin to laying hens. J. Agric. Food. Chem. 51: 3473-3481.

Elkin, R.G., 2007. Reducing shell egg cholesterol content. II. Review of approaches utilizing non- nutritive dietary factors or pharmacological agents and an examination of emerging strategies. World's Poult. Sci. 63: 5-32.

Farrant, J. 2002. No limit on egg eating. Poult. World 156 (11) p. 14.

Hargis, P.S. 1988. Modifying egg yolk cholesterol in the domestic fowl: A review. World’s Poult. Sci. J. 36: 429–454.

Harvey, R.A., Champe, P.C. 1997. Lipincott’s

Illustrated Reviews Serisinden: Biyokimya. 2. Baskı.

Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. İstanbul.

Kaminski, M.V., 2000. Giving eggs a bad rap: what physcians should know and tell their patients about cholesterol. Biotechnology. Kritchevsky, S.B.,

Egg Nutrition and Kritchevsky,

consumption and coronary heart disease: An

epidemiologic overview. J. Am. Coll. of Nutr. 19: 549-555. D. 2000. Egg

McKenney, J.M., Hawkins, D.W. 1995. Handbook on the Management of Lipid Disorders. National Pharmacy Cholesterol Council. Springfield, NJ.

McNamara, D.J. 2000a. Dietary cholesterol and arteriosclerosis. Biochim. Biophys. Acta 1529: 310-320.

McNamara, D.J. 2000b. The impact of egg limitations on coronary heart disease risk: Do the number add up? J. Am. Coll. of Nutr. 19 (5): 540-548.

Naber, E.C. 1983. Nutrient and drug effects on cholesterol metabolism in the laying hen. Poult. Sci. 42: 2486–2493.

Nakamura, Y., Iso, H., Kita, Y., Ueshima, H., Okada, K. Konishi, M., Inoue, M., Tsugane, S. 2006. Egg consumption, serum total cholesterol concentrations and coronary heart disease incidence: Japan Public Health Center-based prospective study. Br. J. of Nutr. 96: 921 928.

Sim J.S., Kitts, W.D., Bragg, D.B. 1984. Effect of dietary saponin on egg cholesterol level and laying hen performance. Can. J. Anim. Sci.64: 977-984. J. Song, W.O., Kerver. M. 2000. Nutritional contribution of eggs to American diets. J. Am. Coll. of Nutr. 19 (5): 556-562.

Stadelman, W.J., Olson, V.M., Shemwell, G.A., Pasch, S. 1988. Nutritional value of eggs. Chapter 2. In: Egg and Poultry-Meat Processing. Ellis Horwood Ltd, Chichester, England.

Tayar, M. 2013. Yumurta Hijyeni. Erişim 20.10.2013. http://mtayar.home.uludag.edu.tr/yumurtahijyeni.htm.

Uyanık, F., Kaya, Ş., Kolsuz, A.H., Eren, M., Şahin, N. 2001. The effect of chromium supplementation on egg production, egg quality and some serum parameters in laying hens. IX. Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products. s. 231 Kuşadası, Turkey.

Yegani, M. 2003. A new look at egg consumption. World Poult. 19: 25-27.