Meta Analiz ve Tarımsal Uygulamalar

Hande KÜÇÜKÖNDER, Ercan EFE
3.328 766

Öz


Bu çalışmada belirli bir konu üzerinde farklı araştırıcılar tarafından yapılmış olan yayınlanmış ya dayayınlanmamış birçok çalışmayı bir araya getirmek amacıyla kullanılan meta analizin tarımsal alandakullanılabilirliği anlatılmıştır. Tarımsal alandan seçilen 8 farklı uygulama örneklerine ait veriler MSQL veri tabanınaaktarılarak Comprehensive Meta Analysis istatistik paket programında analiz edilmiştir. Çalışmalarda etki ölçütüolarak odds oranı seçilmiş ve çalışmaların birleştirilmesi Mantel-Haenszel ve Peto yöntemlerine göre iki farklışekilde gerçekleştirilmiştir. Meta analiz uygulama örnekleri için özet odds oranları her iki model varsayımına göreincelenmiş ve tüm örneklerde birbirini destekler nitelikte bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar kelimeler


Meta Analiz, Odds oranı, Mantel-Haenszel, Peto

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18016/ksujns.78843

Referanslar


Akçil T, M., Karaağaoğlu, E. 2001. Meta-Analizinde İstatistiksel Yöntemler. Hacettepe Tıp Dergisi 32(4): 362-3

Akgöz, S., Ercan, İ., Kan, İ. 2004. Meta Analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30(2):107-112, Bursa..

Ankem, K. 2005. Approaches to Meta- Analysis: A Guide for LIS Researchers. Library and Information Science Program. Wayne State University, 106 Kresge Library, Detroit, MI 48202, 1-13.