Determination of the Most Appropriate Covariance Structure for Data with Missing Observations in Repeated Measures Design

Ecevit EYDURAN, Adile TATLIYER, Abdul WAHEED, Mahommad Masood TARIQ
4.820 1.081

Öz


Kantitatif bir özellik bakımından aynı deneme ünitesinden farklı zaman periyotlarında alınan ardışıkölçümlere, tekrarlanan ölçüm denir. İki faktörlü (muamele ve zaman) tekrarlanan ölçümlü denemelerde, küresellikvarsayımının sağlanmadığı durumda Repeated ANOVA (klasik yaklaşım) yerine MIXED modelinin kullanılması,eksik/tam gözlemli verilerde çeşitli kovaryans yapılarının tanımlanmasına (CS, UN, AR (1), TOEPLITZ vs) olanaksağlamaktadır. Bu çalışmanın amaçları, tekrarlanan ölçümlü denemeler için kullanılan MIXED modellemekapsamında, eksik gözlemler içeren mevcut veri setleri için konu ile ilgili bazı varsayımların istatistikselgeçerliliğini (doğruluğunu) değerlendirmek ve bu veri setleri için seçilmiş uygun kovaryans yapısının seçilmesikonusunda bilgi sahibi olmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için hayvancılık alanında bir veri seti temin edilmiştir. En iyikovaryans yapısı; AIC, BIC ve AICC uyum iyiliği ölçütlerine göre seçilmiştir.Sonuçta, bu çalışma, tekrarlanan ölçümlü denemelerde, küresellik varsayımının sağlanmaması durumundaMIXED model kullanımının, eksik/tam gözlem içeren veri setleri için ideal kovaryans yapılarını tanımlamada iyi birseçenek olduğunu açıkça göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Küresellik testi, Kovaryans yapısı, MIXED model, Repeated ANOVA

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Akbaş, Y., Fırat, M.Z., Yakupoğlu, Ç. 2001. Comparison of Different Models Used in the Analysis of Repeated Measurements in Animal Science and Their SAS Applications. Agricultural Information Technology Symposium, Sütçü İmam University, Agricultural Faculty, Kahramanmaraş, 20-22 September 2001.

Eyduran, E., Akbas, Y. 2010. Comparison of diıfferent covariance structure used for experimental design with repeated measurement. J. Anim. and Plant Sci., 20(1): 44-51.

Littell, R. C., Henry, R. C., Ammerman, C. B. 1998. Statistical analysis of repeated measures data using SAS procedures. J. Anim. Sci. 76: 1216–1231.

Littell, R. C., Milliken, G. A., Stroup, W. W., Wolfinger, R. D. 1996. SAS system for mixed models. SAS Institute, Inc., Cary, NC.

Littell, R. C., Pendergast, J., Natarajan, R. 2000. Modeling covariance structure in the analysis of repeated measures data. Stat. Med. 19: 1793–1819.

Orhan H., Eyduran, E., Akbaş, Y. 2010. Defining The Best Covariance Structure for Sequential Variation on Live Weights of Aanatolian Merinos Male Lambs. J. Anim. and Plant Sci., 20(3), 158-163.

Pancarci S.M., Kacar, C., Ogun, M., Gungor O., Gurbulak, K., Oral, H., Karapehlivan, M., Citil M. 200 Effect of L-Carnitine Administration on Energy Metabolism During Peripaturient Periodin Ewes. Kafkas Univ. J. Vet. Faculty. 13(2): 149-154. Pancarci, S.M., Gurbulak, K., Oral, H., Karapehlivan, M., Tunca, R., Çolak A. 2009. Effect of Immunomodulatory Treatment with Levamisole on Uterine Inflammation and Involution, Serum Sialic Acid Levels and Ovarian Function in Cows. Kafkas Univ. J. Vet. Faculty. 15(1): 25- 33.

Serbester, U., Çınar, M., Ceyhan, A., Erdem, H., Görgülü, M., Kutlu, H.R., Baykal Çelik, L., Yücelt, Ö., Cardozo, P.W. 2012. Effect of Essential Oil Combination on Performance, Milk Composition, Blood Parameters and Pregnancy Rate in Early Lactating Dairy Cows during Heat Exposure. J. Anim. and Plant Sci., 22(3): 556-563, ISSN: 101870

Wang, Z., Goonewardene, L. A. 2004. The use of MIXED models in the analysis of animal experiments with repeated measures data. Can. J. Anim. Sci., 84(1):1-11.