Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Yüzeyindeki Anız Miktarına Etkisinin Doğru Hat Yöntemi ile Belirlenmesi

Tayfun KORUCU, Fatih YURDAGÜL
2.414 656

Öz


Bu çalışmada, farklı toprak işleme aletlerinin toprak yüzeyindeki anız miktarına etkisinin araştırılmasıamaçlanmıştır. Denemelerde doğru hat yöntemi kullanılarak her toprak işleme aleti için iki farklı derinlik (dve d ) ve iki farklı ilerleme hızının (hve h ) toprak yüzeyinde kalan anız miktarına etkisi belirlenmiştir. Araştırmadabirinci sınıf toprak işleme aletlerinde çalışma derinliğinin anız miktarı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemsizbulunmuştur. Doğru hat yöntemi ile elde edilen verilere göre birinci sınıf toprak işleme uygulamaları ve pulluk ileişlenmiş alanda ikinci sınıf toprak işleme aletlerinde ilerleme hızının anız miktarına etkisi %5 önem seviyesindeetkili bulunurken, çizel ile işlenmiş alanda ikinci sınıf toprak işleme aletlerinde ilerleme hızının etkisi önemsizbulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Toprak işleme, Anız miktarının belirlenmesi, Doğru hat yöntemi

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Al-Kaisi, M., Hanna, M. 2002. Residue Management & Cultural Practices. Resources Conservation Practices, Iowa State University, University Extension. http://www.extension.iastate.edu/publicatons/pm19 01a.pdf

Craig, R.F. 1984. Soil Mechanics (Third Edition). Wokingham, England. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd.

Kirişci, V., Korucu, T. 2001. Ekolojik Tarımda Toprak İşleme Uygulamaları. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, S: 144-160. Kohl, K. 1990. Conservation Tillage-Effects on Soil Erosion. ISU Extention Publication AE-3050. http://www.ae.iastate.edu/tillage/AE-3050.txt

Korucu, T. 2002. Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanaklarının Araştırılması. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Korucu, T. 2003. Ürün Artık Miktarı Belirleme Yöntemleri. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, 3-5 Eylül, Konya, s. 293-301.

Korucu, T. 2012. Toprak İşleme Sistemleri. Ders Notu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Kahramanmaraş, (yayınlanmamış)

Korucu, T., Arslan, S., Dikici, H., Tanrıverdi, Ç. 2007. Hasat Sonrası Dönemin ve Anız Yakmanın Toprak Penetrasyonu ve Nem İçeriği Değişimine Etkisi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. Cilt:3, Sayı:1, S. 41Korucu, T., Mengeloğlu, F. 2007. Türkiye Tarımsal Artık Potansiyeli ve Alternatif Kullanım Olanakları, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-6 Eylül Kahramanmaraş, s. 297-307, MCcarthy, J.R., Pfost, D.L., Currence, H.D. 1993. Conservation Tillage and Residue Management to Reduce Soil Erosion. Agricultural Publication G016 http://muextension.missouri.edu/xplor/agguides/ag engin/g01650.htm

Shelton, D.P., Jasa, P.J. 2009. Estimating Percent Residue Cover Using The Line-Transect Method. University of Nebraska, Institute of Agriculture and Natural Resources. http://ianrwww.unl.edu/pubs/fieldcrops/g1133.htm