Türkiye’de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi

Cuma AKBAY, Yeşim MERAL, Halil İbrahim YILMAZ, Sadık GÖZEK
3.330 1.240

Öz


Artan su ürünleri tüketimi kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalık risklerini azaltmaktadır. Türkiye İstatistikKurumu 2003 ve 2009 yılı Bütçe Anketi Verilerinin kullanıldığı bu çalışmada, Türkiye’de ailelerin su ürünleritüketim alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ülkemizde yıllık kişi başına düşen balık ve diğer suürünleri tüketimi 2003 yılında 3.0 kg iken 2009 yılında 3,5 kg’a yükselmiştir. En fazla tüketilen balık türlerisırasıyla hamsi, palamut, istavrit, sardalye, sazan ve alabalıktır. Su ürünleri tüketiminin toplam gıda harcamalarıiçerisindeki oranı ise 2003 ve 2009 yıllarında sırasıyla %1.2 ve %1.4’dür. Gelir artışına bağlı olarak su ürünleritüketiminde de bir artış görülmektedir. Örneğin 2009 yılında en düşük gelir grubunda kişi başına düşen yıllık suürünleri tüketimi 2,0 kg iken en yüksek gelir grubunda 4.7 kg'dır. Gelir, bölgesel farklılıklar, aile reisinin eğitim veçalışma durumu ve annenin çalışma durumunun su ürünleri tüketimi üzerinde önemli etkileri olduğu tespitedilmiştir.

Anahtar kelimeler


Balık tüketimi, demografik ve ekonomik faktörler, Türkiye, tüketici davranışları ve tercihi, suürünleri tüketimi

Tam metin:

PDF (English)


Referanslar


Anonim, 2011a. Su Ürünlerinin İnsan Sağlığına Faydaları. http://www.webhatti.com.tr. Anonim, 2011b. Balık ve Sağlık. htpp://www.baliksa.com.tr.

Alçiçek, Z., Atar, H.H. 2009. Sürdürülebilir Su Ürünleri. Ulusal Su Günleri, s. 112, 29 Eylül-1 Ekim, Elazığ, Türkiye.

Dağtekin, M., Ak, O., 200 Doğu Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Tüketimi İhracat ve İthalat Potansiyeli. Sümae Yunus Araştırma Bülteni, 7(3):14-16. FAOSTAT, 20 Food Balance Sheets (http://faostat.fao.org). Oğuzhan, P., Angiş, S. , Atamanalp, M., 2009. Erzurum İlindeki Tüketicilerin Su Ürünleri Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Temmuz, Rize.