Hayvan Beslemede Antibiyotik ve Antiparaziterlere Alternatif Olarak Bitkisel Ekstraklar ve Pelinotu'nun (Artemisia Absinthium) Kullanılması

Mehmet ÇETİN
3.519 5.312

Öz


Özet: Hayvan beslemede büyümeyi teşvik için antibiyotiklerin kullanılmasının yasaklanması araştırmacıları alternatif katkı maddeleri aramaya zorlamıştır. Antibiyotiklerin üstlendiği misyonu yerine getirmek için probiyotikler, organik asitler, bitki ekstraktları ve çeşitli bitkiler kullanılmaya başlanmıştır. Antibiyotiklere alternatif bitkisel orijinli katkı maddelerinin bir kısmı antiparaziter özellik göstermektedir. Parazitler hayvancılıkta yemden yararlanma ve verimi engelleyen ciddi bir sorun olarak devam etmektedir. Bu sorunun çözümü için bitkisel orijinli katkı maddelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu derlemede pelinotunun antibiyotik ve antiparazitlere alternatif olabileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Hayvan besleme, antibiyotik, antiparazit, bitki ekstraktı, pelinotu

 

The Use of Plant Extracts and Artemisia absinthium as alternative to Antibiotics and Antihelmintics in Animal Nutrition

 

Abstract: The ban of use of antiobiotics for growth promotion forced the researchers to find alternative ways.  For this purpose, probiotics, organic acids, plant extracts have been used.  Some plant-originated substances have antiparasitic propertiers against antbiotics.  The parasites are important problems for preventing yield and feed efficiency.  To solve this problem, plant-originated substances have been on demand.  In this review, Artemisia absinthium was evaluated for its antibiotical and antiparasitic properties. 

Keyword: Animal nutrition, antibiotic, antihelmintic, plant extract, Artemisia absinthium

 

Tam metin:

PDF (English)