Remazol Turkuaz Blue Boyar Maddesinin Saccharomyces cerevisiae tarafından Biyosorpsiyonunun Araştırılması

Hatice Nur HALİPÇİ, Hamdullah KORHAN, Metin DIĞRAK, Metin KERTMEN
2.204 721

Öz


Çeşitli sanayi kuruluşlarının neden olduğu boyar madde kirlilikleri, çevreyi olumsuz yönde etkilemekte ve özellikle insan sağlığını tehdit etmektedir. Günümüzde bu tür çevresel problemler önemli bir yer teşkil ederken, bu amaçla birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada Saccharomyces cerevisiae ile Remazol Turkuaz Blue (RTB)'nun adsorpsiyon tekniği ile giderilmesi araştırılmıştır. Bu amaçla, boyar madde konsantrasyonu, pH ve sıcaklığın adsorpsiyon üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda RTB boyar maddesinin 30 ºC'de en yüksek oranda giderildiği görülmüştür (30.dk'da %95,48). Optimum pH belirlenmesinde, maksimum biyosorpsiyonun pH 3'de RTB de %95.48 (30.dk) olarak belirlenmiştir. Bir gram maya, 150 mg/L boyar madde içeren ortamda maksimum 61.51 mg /g RTB adsorblayabildiği tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF (English)