Remazol Navy Blue Boyar Maddesinin Saccharomyces cerevisiae tarafından Biyosorpsiyonunun Araştırılması*

Hamdullah KORHAN, Hatice Nur HALİPÇİ, Metin KERTMEN, Metin DIĞRAK
2.439 1.167

Öz


ÖZET : Dünyada giderek artan nüfusla birlikte gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşme, çok büyük ve çözülmesi giderek zorlaşan bir problemi, çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Bugün bu kirlilik doğanın dengesini bozar duruma gelmiş ve insan yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Yeryüzünün büyük bir bölümünü oluşturan su ortamı, geçmişten günümüze  hava ve topraktan çok daha fazla kirliliğe maruz kalmıştır. Bu çalışmada Saccharomyces cerevisiae ile Remazol Navy Blue (RNB)'nun adsorpsiyon tekniği ile giderilmesi araştırılmıştır. Bu amaçla, boyar madde konsantrasyonu, pH ve sıcaklığın adsorpsiyon üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda RNB (30.dk'da 96,16) boyar maddesinin 30 ºC'de en yüksek oranda giderildiği görülmüştür. Optimum pH belirlenmesinde, maksimum RNB biyosorpsiyonunun pH 3'de  %96,56 (30.dk) olarak belirlenmiştir. Bir gram maya, 150 mg/L boyar madde içeren ortamda maksimum 73,42 mg /g RNB'yi adsorblayabildiği tespit edilmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Remazol Navy Blue, Biyosorpsiyon, Saccharomyces cerevisiae

 

 

 

Investigation of Remazol Navy Blue Biosorption by Saccharomyces cerevisiae

 

ABSTRACT : Developing technology with a growing population and rapid industrialization in the world had been caused environmental pollution as an enormous and increasingly difficult problem of solving. Nowadays, the pollution has become disrupts the balance of nature and it has reached levels that threaten human life. From past to present, as a huge part of the earth -water environment- the pollution have been exposed there more than air and soil. In this study;  S.cerevisiae was used to as a biosorbent for removal of Remazol Navy Blue (RNB) by adsorption techniqiue. The effects of contact time, initial dye concentration, solution pH and temperature on biosorption were investigated. As a result of the study, 30 ºC has been found as optimum for maximum RNB adsorption. In optimum pH experiments, it is determined that maximum biosorption was occured at pH 3value at ratio of, and ratio of %96,56 (30.dk) for RNB. The optimum conditions for dye concentrations was obtained for 150 mg/L solution and it is indicated that 1 gr yeast could maximum adsorb 73,42 mg /g RNB dye.

Keywords: Remazol Navy Blue, S. cerevisiae, Biosorption


Tam metin:

PDF (English)