Hurman Çayı Havzasında Ölçülen ve Ampirik Yöntemlerle Hesaplanan Sediment Verimlerinin Karşılaştırılması

Necati AKSU, Kenan UÇAN
2.564 1.482

Öz


Özet: Bu çalışma ile Hurman Çayı Havzası'nda ampirik yöntemlerle hesaplanan süspanse sediment verimleriyle, ölçümle bulunan sediment verimi değerleri karşılaştırılmış ve ampirik yöntemlerden havza için uygulanabilir olan ampirik yöntem araştırılmıştır. Ölçülen akımlar ve bunlara karşılık gelen sediment değerlerinden yararlanılarak havzanın sediment anahtar eğrisi çıkarılmıştır. Günlük ortalama akım değerleri kullanılarak anahtar eğrisi eşitliğinden havzanın sediment verimi 23.745 tonyıl-1km-2 olarak hesaplanmıştır. Ampirik yöntemlerle hesaplanan sediment verimleri; Brüt Erozyon Yöntemi ile 201.975 tonyıl-1km-2, Üniversal Toprak Kayıpları Eşitliği (USLE, Universal Soil-Loss Equation) ile 198.500 tonyıl-1km-2, EİE eşitliği ile 142.935 tonyıl-1km-2 ve Türkiye Genel Denklemi ile de 72.570 tonyıl-1km-2 bulunmuştur. Bu çalışmada, gözleme dayalı hesaplamaya en yakın değeri, Türkiye Genel Denklemi, en uzak değerleri ise USLE (Üniversal toprak kaybı eşitliği) ve Brüt Erozyon eşitlikleri vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Havza, Hurman Çayı, Sediment Verimi, USLE

 

Estimation of Sedimentation with Empirical Methods in Hurman Stream Basin

 

Abstract: The objective of this study was to compare suspended sediment yield, calculated by empirical methods, with mesured data in Hurman stream basin and the most appropriate empirical method was determined for the basin. Sediment rating curve of the basin was obtained by using tme measured flows and corresponding sediment values.  Sediment yield of the basin was calculated as 23.745 tonyear-1km-2 using dailiy mean flow values and rating curve equation.  Sediment yield was found as 201.975 tonyear-1km-2 for Gross Erosion Method, 198.500 tonyear-1km-2 for Universal Soil Loss Equation (USLE), tonyear-1km-2 for Electrical Works Etude Administration (EIE), and 72.570 tonyear-1km-2 for General Equation of Turkey. In this study, the General Equation of Turkey estimated the measured data as the best whereas the USLE (Universal soil-loss equation), and Gross Erosion Method estimated the measured data as the worst.

Keywords: Basin, Hurman River, Sediment Yield, USLE 


Tam metin:

PDF (English)