Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi

Özlem ESER, Kenan UÇAN
4.011 1.246

Öz


Bu çalışmada, Gaziantep Nurdağı Gedikli Köyünde uygulanan arazi toplulaştırılmasının etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplulaştırılmanın etkinliğini belirlemek amacıyla 3 ana gösterge seçilmiştir. Bunlar; su kullanım etkinliğinin belirlenmesi, tarımsal etkinliğin belirlenmesi ve sosyo-ekonomik etkinliğin belirlenmesidir. Bu göstergeler altında toplulaştırılmanın sulama etkinliğine, ulaşım etkinliğine, parsel şekline, büyüklüğüne ve sayısına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada toplulaştırılma oranı ve sulama oranı göstergeleri de kullanılmıştır. Toplulaştırılma ile dikdörtgen parsel sayısı %15.46'dan %51.02'ye yükselmiştir. Toplam parsel sayısında %52 azalma olmuştur. Toplulaştırılma oranı %47 ve sulama oranı %92.96 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bütün parseller yol ağına bağlanmıştır. Sosyal ve ekonomik yönden mevcut işletmelerin %80.6'sında yaşam koşularında iyileşme ve %83.9'unda gelir artışı sağlanmıştır.


Tam metin:

PDF (English)