Ağır Metal Kirliliğinde Kerevitlerin Biyoindikatör Tür Olarak Kullanımı Üzerine Derleme

Evren TUNCA
5.245 2.009

Öz


Özet: Ağır metal kirliliği ekosistemler üzerinde her geçen gün daha büyük baskı oluşturmakta, dahası tüm canlıların hayatlarını tehdit eder bir hal almaktadır. Ağır metal kirliliğinin ekosistemlerdeki boyutunu anlamak, yarattığı tehditin büyüklüğü düşünülecek olunduğunda her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Ağır metal akümülasyonunu anlamanın en doğru ve hassas yöntemlerinden biride de biyoindikatör türlerin kullanılmasıdır. Kerevitler yürütülen pek çok çalışmada görülmüştür ki, önemli miktarlarda ağır metal akümüle edebilme yeteneğine sahiptirler ve akümüle ettikleri ağır metal miktarları ortamdaki o ağır metal miktarının değişimine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı kerevitler gerçekleştirilen çalışmalarda biyoindikatör olarak kullanılmışlardır. Bu derlemenin amacı biyoindikatör tür olarak kerevitin bu konudaki başarısını araştırmaktır.

Anahtar Sözcükler: Kerevit, Biyoindikatör, Biyomonitör, Ağır Metal, Kirlilik

 

The Use of Crayfish as a Bioindicator at the Heavy Metal Pollution

 

Abstract: Heavy metal pollution continues to subject the ecosystem to increasing amounts of environmental stress and constitutes a health hazard for a large variety of species. Taking into consideration the scale of the potential threat posed by those pollutants, it is vital to gain a greater understanding of their impact on the environment. The use of bioindicator species is one of the most precise and accurate methods available for the study of heavy metal pollution and its effects. Prior studies indicate that crayfish are capable of accumulating heavy metals with rates dependent on the external concentration of the metal in question. As such, crayfish have long been in use as bioindicator species, and it is the purpose of this review to investigate the success of this taxon as bioindicators.

Keywords: Crayfish, Bioindicator, Biomonitor, Heavy Metal, Pollution


 

 


Tam metin:

PDF (English)