Prevalance of Stone Fruit Viruses in Almond Orchard of Kahramanmaras Sütçü Imam University

Veysel ÖZTEKİN, Nihal BUZKAN
2.241 793

Öz


ABSTRACT: The severity and prevalence of the stone fruit viruses were investigated in the almond orchards at Kahramanmaras Sutcu Imam University located in the Eastern Mediterranean region. A total of 222 samples were individually collected and tested by DAS-ELISA for Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV), Prune dwarf virus (PDV), Plum pox virus (PPV), Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV) and Apple mosaic virus (ApMV). A total of 23,4% of ELISA-tested samples was infected at least by single virus. PNRSV (20,2 %) was the most prevalent followed by ACLSV (3,2 %). Surprisingly, the other viruses were present neither individually nor in mixed infections. The almond cultivars with infections were both foreign and local selected ones. These results demonstrated that we are facing to the problem of not having healthy nursery stocks for fruit trees.

Key words: Almond, ACLSV, ApMV, PNRSV, PDV, PPV, ELISA

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne Ait Badem Bahçesinde Bazı Sert Çekirdekli Virüslerinin Yaygınlıkları

 

ÖZET: Batı Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde badem bahçesinde sert çekirdekli meyve türleri virüslerinin yaygınlığı ve şiddeti araştırılmıştır. Toplanan 222 örnek, DAS-ELISA ile Erik nekrotik halkalı leke virüsü (PNRSV), Erik cücelik virüsü (PDV), Erik beneklenme virüsü (PPV), Elma klorotik yaprak leke virüsü (ACLSV) ve Elma mozaik virüsü (ApMV) için testlenmiştir. Testlenen örneklerin % 23,4'ü en az bir virüsle enfekteli bulunmuştur. En yaygın PNRSV (% 20,2), onu ACLSV (% 3,2) takip etmiştir. Şaşırtıcı şekilde diğer virüslerin tek veya karışık enfeksiyonlarına rastlanmamıştır. Enfekteli badem çeşitleri yabancı ve yerli çeşitler olarak tespit edilmiştir. Alınan sonuçlar, meyve ağaçları için sağlıklı fidanlık materyallerine sahip olmadığımız gerçeğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Badem, ACLSV, ApMV, PNRSV, PDV, PPV, ELISA


Tam metin:

PDF (English)