Türkiye'nin Hyoscyamus l. (solanaceae) Türlerinin Polen Morfolojisi

Mustafa ASLAN, Cahit DOĞAN
2.401 925

Öz


Bu araştırmada, Hyoscyamus L. (Solanaceae) cinsine ait 6 türün herbaryum örneklerinden alınan polenlerin morfolojileri ışık mikroskobu ile incelenmiştir. İncelenen türlerin polenleri, palinolojik özellikleri bakımdan yeknesaklık göstermektedir. Polenler radyal simetrili, isopolar, 3-kolporat, prolat sferoid-prolat, polar görünüşte sirkülar, 4-kolporat polenler ise angular'dır. Bazı türlerde tetrakolporat polenlere de rastlanmıştır. Sekzin, nekzinden daha kalın ya da eşit kalınlıktadır ve polenlerin ornemantasyonu retiküldür.


Tam metin:

PDF (English)