A Comparative Morphological and Karyological Study on Hedgehogs, Erinaceus concolor and Hemiechinus auritus (Insectivora: Mammalia) in Diyarbakir Province

Servet ULUTURK, Yüksel COSKUN
3.308 983

Öz


 

Abstract: In this study, we examined the morphological and karyological characteristics of Hemiechinus auritus and Erinaceus concolor (4 male, 3 female) in Diyarbakır province. The karyotypes of E. concolor (2n = 48) and H. auritus (2n = 48) were found similar and but distinctly all the autosomal chromosomes of both species were determined to be biarmed in contrast to the some previously published accounts.

There are obvious differences on the tooth roots that could be used in key to genera between Hemiechinus and Erinaceus are determined by the results of this study.

 

Key words: Erinaceus concolor, Hemiechinus auritus, Karyotype, Diyarbakır, Turkey.

 

 

  Diyarbakır Yöresi Erinaceus concolor Martin, 1838 ve Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Insectivora: Mammalia) Kirpileri Üzerine Karşılaştırmalı Morfolojik ve Karyolojik Bir Çalışma

 

Özet: Bu çalışmada, Diyarbakır yöresi kirpileri, Hemiechinus auritus (8 erkek, 4 dişi) ve Erinaceus concolor (4 erkek, 3 dişi) türlerinin karşılaştırmalı morfolojik ve karyolojik özellikleri incelenmiştir.  Her iki türün karyotipi, E. concolor (2n = 48) ve H. auritus (2n = 48) benzer bulunmuş olup, önceki çalışmalardan farklı olarak bütün otozomların çift kollu oldukları saptanmıştır. Diğer taraftan, Hemiechinus ve Erinaceus cinslerinin ayırt edilmesinde anahtar karakter olarak kullanılan diş kök yapıları bu çalışmada da benzer bulunmuştur. Örneklerin baş iskeleti ve postları Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde korunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Insectivora, Erinaceus concolor, Hemiechinus auritus, Karyotip.

 

 


Tam metin:

PDF (English)